Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitorl is ontwikkeld door Kennisnet. De vier die in balans moeten zijn, zijn behalve een visie op goed onderwijs; deskundigheid (onderwijsdoelstellingen met ICT kunnen bereiken: technische vaardigheden en deze kunnen verbinden met kennis van didaktiek en inhoud); digitaal leermateriaal (alle formele en informele digitale educatieve content) en de ICT-infrastructuur. Deze laatste twee zijn in de tool weinig uitgewerkt.

De Vier in balans-monitor zegt dat ICT didactische meerwaarde heeft wanneer deze bouwstenen in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool kan inzicht verkregen worden in de eigen situatie volgens deze bouwstenen.
4inbalans

Kennisnet rapporteert jaarlijks met haar Vier-in-balans monitor over de stand van zaken m.b.t. ICT en onderwijs. De monitor 2013 laat zien dat ICT nu weliswaar een integraal onderdeel van het onderwijs is, maar dat het onderwijs nog steeds onvoldoende rendement uit ICT haalt. In de monitor 2015 blijkt dat onderwijs ict volop gebruik maar niet alle mogelijkheden benut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *