Next generation digital learning environment

Educause heeft recent een rapport gepubliceerd over de “The Next Generation Digital Learning Environment” waarin aandacht besteed wordt aan de architectuur en de belangrijkste functionaliteiten van de electronische leeromgeving van de toekomst. Zo zal deze omgeving meer gericht moeten zijn op het faciliteren van het leren, in plaats van op het managen van het leren.

Wilfred Rubens vat de belangrijkste functionaliteiten uit het rapport samen:

  • De mogelijkheid om tools te integreren en content en educatieve data uit te wisselen.
  • De mogelijkheid om gepersonaliseerde leerpaden samen te stellen, maar ook om paden op verschillende organisatorische niveaus samen te stellen (departement, discipline, instituut, enzovoorts).
  • De mogelijkheid om mede op basis van educatieve data en learning analytics het leren te plannen en te adviseren over het leren. Er is dan sprake van gedeeld eigenaarschap van het onderwijsleerproces.
  • De mogelijkheid om op meerdere niveaus en over instellingen heen samen te werken, en je te bewegen tussen besloten en publieke digitale ruimtes. Leergemeenschappen beslissen dan zelf welke onderdelen van de leeromgeving publiek zijn, en welke privé. Dit maakt het ook mogelijk om andere vormen van leren dan de traditionele modules, vakken en cursussen te integreren binnen persoonlijke leertrajecten.
  • De mogelijkheid om een toegankelijke digitale leeromgeving te creëren waarbij lerenden ook zelf leermaterialen ontwikkelen, en waarbij sprake is van een meer “universal design”: de omgeving kan door alle betrokkenen worden gebruikt zonder dat aanpassingen hoeven te worden gerealiseerd.

De belangrijkste bouwstenen voor de architectuur zijn:

  • een confederatie van IT-systemen,
  • het belang van standaarden op het gebied van interoperabiliteit,
  • een cloud-omgeving
  • en een model waarbij inhoud en functionaliteit vanuit meerdere componenten afkomstig zijn,

Volgens Wilfred Rubens is deze ontwikkeling een logische stap is in een al veel langer lopende discussie over elektronische leeromgevingen (van allesomvattende systemen, via een service oriented architechture naar een geïntegreerd, online leersysteem dat uit verschillende componenten bestaat).

Interessant om dit rapport te bestuderen in verband met ons DLWO-visie traject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *