Nieuwe strategische visie hogescholen #hbo2025

hbo2025De Vereniging Hogeschool  heeft 19 mei haar agenda voor de komende 10 jaar gepresenteerd: “Wendbaar & Weerbaar” (pdf).

Vanuit de invloed van digitalisering en internationalisering in ons leven, en dat onze samenleving opener en meer verbonden, worden de kernwaarden en uitdagingen voor het hbo geschetst. Hierbij zijn kenniscirculatie en aanpassingsvermogen cruciaal, zoals dat ook al in het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie‘ vermeld stond (zie hoofdstuk 9 over onderwijs).

Als kernwaarden worden benoemd:

  1. hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid (maatschappelijke functie, duurzaamheid, emancipatiefunctie)
  2. hogescholen streven naar verantwoordelijke afgestudeerden
  3. hogescholen maken kennis toepasbaar (in samenwerking met werkveld)

In kernwaarde 2 komt nadrukkelijk het gedachtengoed van Biesta aan de orde: 1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Er is dus aandacht voor ‘bildung’.

Als uitdagende opdrachten zijn geformuleerd

opdrachtenhbo2025

Aandacht voor talentontwikkeling, blended learning, levenlangleren, onderzoeken, masterniveau, netwerken, professionele leergemeenschappen, samenwerken, termen die binnen Zuyd ook regelmatig vallen, komen allemaal langs. De opdrachten zijn nogal voordehandliggend, maar desalniettemin uitdagend. Zeker als het streven is om in 2025 als instelling een lerende cultuur te hebben.

Eerder geblog op 2beJAMmed

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *