Training Digitale Didactiek

dd-wegwijs

De website Digitale Didactiek is een project van diverse Belgische onderwijsinstellingen en heeft tot doel je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt. Hierbij ligt de focus op de didactiek en niet zozeer op de techniek. Het traject is opgebouwd uit een zevental modules en zijn zelfstandig door te nemen in de volgorde van jouw voorkeur. De modules zijn opgebouwd uit: een overzicht, de theorie, oefeningen, casussen en uitdieping.

  1. Basis (TPACK). Deze module is de startmodule van de training ‘digitale didactiek’. In eerste instantiezal je kennismaken met de visie van de training op ‘digitale didactiek’ aan de hand van het TPACK model. Je leert het TPACK model kennen als een conceptueel raamwerk waartegen je jouw eigen kennis en expertise kan afwegen.
  2. Ontwerp. Het ontwerp van je cursus is echter meer dan kiezen voor een bepaalde werkvorm. Wat wil je brengen? In welke volgorde? En wat is de samenhang tussen de leerinhouden?
  3. Ontwikkeling. Deze module gaat dieper in op het aanmaken van digitale leerobjecten en het kaderen van deze objecten in een bepaalde structuur.
  4. Uitrollen en nazorg. In deze module krijg je een aantal concrete tips.
  5. E-coaching. Deze module geeft uitleg over de verschillende soorten rollen die je als e-coach opneemt om je cursisten te begeleiden en te motiveren. Daarbij is ook het geven van feedback cruciaal.
  6. Samenwerkend leren. In deze module maak je kennis met diverse vormen van samenwerkend leren en de principes waarop succesvol samenwerkend leren rust. Vervolgens zoomen we in op de belangrijkste voorwaarden voor online samenwerkend leren.
  7. Bezorgdheden. Geen tijd? Weerstand tegen online leren? Over deze en andere ongerustheden die je kunt tegenkomen wanneer je digitale didactiek integreert in je opleiding wordt in deze module aandacht besteed en er worden heel wat praktische tips gegeven.

Als je hier voor de eerste keer komt, begin je best door op ‘wegwijs‘ te klikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *