Visieworkshop DLWO bij Zuyd

Verslag van de visieworkshop DLWO bij Zuyd 24 juni 2015
Impressie van de workshop, gemaakt door Pieter Dekkers, Video@Zuyd 

De workshop werd geopend door CvB-lid Olaf van Nugteren die vertelde dat een onlangs gehouden pizzasessie met studenten liet zien dat studenten een voorkeur hebben voor zowel online onderwijs (tools) als f2f onderwijs (contact met de docent). Hij benadrukte dat er draagvlak gecreëerd moet worden voor de keuzes over de DLWO. Harry Vaessen van de Werkgroep DLWO gaf aan dat het in dit traject niet alleen gaat over het al dan niet vervangen van Blackboard, maar over de DLWO van de toekomst. De werkgroep heeft hiertoe al een bijeenkomst op 31 maart georganiseerd evenals discussies op de locaties met docenten en studenten. Op dit blog wordt verslag gedaan van deze activiteiten.

Lianne van Elk (projectleider flexibele en persoonlijke leeromgeving bij SURF) vertelt dat SURF al langer mee bezig is met visievorming op de DLWO in het hoger onderwijs (zie “Visie op een Digitale Leer- en werkomgeving“). De DLWO is een samenstel van digitale diensten die de instelling aanbiedt. Het gaat om de vraag wat je wil met het onderwijs en de digitale ondersteuning daarvan. Ontwikkelingen gaan snel, gebruikers zijn gewend aan gebruiksgemak en gratis tools.We hebben ook te maken met veranderende wet- en regelgeving en meer open onderwijs. Voldoen huidige ELO’s wel aan trends als:

 • Leren in communities
 • Technologie in de klas
 • Learning analytics
 • Adaptief leren richting persoonlijke voorkeuren?

Vier belangrijkste vraagstukken:

 1. Hoe kom je van een visie op onderwijs naar een visie op de digitale leeromgeving?
 2. Betrouwbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid (burchtmetafoor). Hoe organiseer je de “poorten” (informatie-uitwisseling)?
 3. Integratie en operabiliteit (standaarden, API’s, LTI, oAuth, SAML, open onderwijs API, etc.
 4. Wie beslist  hierover? Wie heeft de regie?

Verschillende perspectieven mogelijk

Er zijn volgens Harry Renting (SURF)  vier verschillende perspectieven om te kijken naar het vraagstuk van de DLWO:

Perspectieven DLWO

 • Positieversterker: wat is de toegevoegde waarde van een DLWO voor een instelling? LLL, internationalisering, werkenden, regionaal. Nodig: bestuurlijk verankerd, pragmatisch. Valkuilen: staat van praktijk af, veel ambitie, weinig voortgang.
 • Onderwijsversterker: DLWO is een middel in verbetering en vernieuwing van onderwijskwaliteit (minder uitval, onderwijsconcepten, samenwerken, etc). Nodig: onderwijsteams, local heroes, CoP, studenten. Pilotsgewijs, best practices delen. Valkuil: vandaag wat verzonnen, na een volgend congres weer een nieuw idee.
 • Onderwijsverniewer technologie is een boost, technologie verandert onderwijs drastisch. (MOOCs, nieuwe verdienmodellen). Nodig: alliantie, joint venture, incubator, vernieuwing. Valkuil: ze lopen voorop en hebben idee dat iedereen achter ze loopt, als ze omkijken is er niemand meer…
 • Technologieplatform: gaan uit van proven technology (beheer, kosten): gestandariseerd, robuust, schaalbaar, beheersbaarheid, open standaarden, flexibel. Nodig: SSC, IT afdeling in opdracht met CvB. Valkuil: Projectmatig en releasematig (chain, call), aanbesteding

Tijdens de bespreking van de verschillende perspectieven kwam naar voren dat er niet één waarheid is, iedereen heeft gelijk vanuit eigen perspectief. De grootste groep op deze bijeenkomst was de groep van de onderwijsversterkers. Uit die groep kwam naar voren:

 • een professionele omgeving met professionele waarden, daar hoort een krachtige DLWO bij. Kwaliteit centraal;
 • studierendement en binding met studenten;
 • de student laten zien dat ie serieus genomen wordt enthousiasme, verleiden;
 • succesfactor scholing van docenten;
 • wie is er aan zet?

Maar ook de andere perspectieven werden besproken.

Powerpointpresentatie van SURF

Powerpointpresentatie over Saxion

Er werd geluisterd naar een uitleg van Michiel van Geloven (Business Information Manager bij Saxion) over de IT- governance bij Saxion. En Zuydcollega’s vertelden over voorbeelden van DLWO-ontwikkeling bij Zuyd. Els Koelewijn (Faculteit Gezondheidszorg) gaf aan dat haar faculteit in 2020 blended onderwijs wil hebben met meer flexibiliteit, meer mogelijkheden om variatie aan te brengen in leerontwerp. Frans Roovers (Faculteit Social Studies en Educatie) gaf uitleg over het verloop van de blended module OLP8. Het ontwerpen en succesvol draaien van zo’n module kan alleen als docenten de voor hun rollen noodzakelijke digitale vaardigheden hebben. Vincent van Iersel (Marketing en Communicatie) vertelde over de volgende stappen van Zuydnet. In najaar 2015 worden ook de opleidingen aan Zuydnet toegevoegd. Er komt een gepersonaliseerde homepage en er komen groepen: studenten willen met elkaar kunnen communiceren.

Afsluitend gaf Olaf van Nugteren ons huiswerk mee:

 • Inbedding ICT in onderwijs: eigenaarschap duidelijker neerleggen;
 • Studenten verleiden met de middelen die we hebben;
 • Docenten ook ondersteunen, professionaliseren;
 • Bij curriculumvernieuwingen meenemen dat er moderne middelen beschikbaar zijn;
 • Oog hebben voor een aantal praktische zaken zoals 1x inloggen, 1 e-mailadres en notificaties.

De conclusie aan het eind van de middag: we aan de slag moeten!

Het complete schriftelijk verslag van deze bijeenkomst is te lezen in het document: Verslag visieworkshop DLWO woensdag 24 juni 2015. De hele bijeenkomst is ook op video opgenomen. In het verslag zijn de verwijzingen naar deze videoregistraties terug te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *