Succesvolle innovatiestrategie

In Thema, tijdschrift voor hoger onderwijs van mei 2015 is een publicatie verschenen Christien Bok (SURF) & Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde):
Het verzilveren van de ICT-belofte: Naar een succesvolle innovatiestrategie van het onderwijs [pdf beschikbaar gesteld via SURF-site]

Zij hebben met 9 universiteiten en hogescholen gesproken over hun innovatiestrategie. De aandachtspunten die zij hebben verzameld, kunnen bijdragen aan het benutten van ICT in de vernieuwing van hoger onderwijs. Op de SURF-site staat een samenvatting van het artikel.

Hieronder volgt een opsomming van de adviezen die in het kader van het DLWO-visietraject ook zinvol zijn.

Gepersonaliseerd en flexibel onderwijs is de ambitie

In veel onderwijsvisies van opleidingen wordt gesproken over gepersonaliseerd en flexibel onderwijs om zo in te spelen op de vraag naar kleine, afzonderlijk te certificeren modules.Talentontwikkeling van studenten staat centraal, om hen op te leiden tot de gewilde creatieve en innovatieve professionals. Bij deze onderwijs op maat ambitie kan het niet anders dat ICT hierbij de rol van aanjager én van enabler speelt. Maar dan is het wel belangrijk dat we een gemeenschappelijke taal speken.

Gemeenschappelijke taal

In onderwijsvisies komen veelal termen in voor als gepersonaliseerd onderwijs, flexibel onderwijs, blended learning. Beelden over wat deze begrippen inhouden kunnen flink uit een lopen, wat voor spraakverwarring kan zorgen. Afstemming is noodzakelijk.

Flexibele ICT-infrastructuur

Net als vele andere onderwijsinstellingen heeft Zuyd flink geïnvesteerd in een learning management system (LMS). Bij Zuyd is dat Blackboard.
Grootschalige standaardoplossingen als een LMS lijken niet het antwoord te zijn op de vernieuwingsambities in het hoger onderwijs. Het antwoord lijkt meer te liggen in een flexibele ICT-infrastructuur die het gebruik van nieuwe technologieën, tools en applicaties snel en eenvoudig mogelijk maakt.

Vier perspectieven

Om de ambities te realiseren is een andere strategie nodig, niet de planmatige, top-downaanpak van weleer. Net zoals bij de SURF Visieworkshop DLWO wordt gesproken over vier (met iets andere benamingen) perspectieven: het bestuurlijke, professionele, exploitatie en innovatie perspectief. Voor het realiseren van de ambitie van onderwijsvernieuwing zijn alle partijen (bestuurders, docenten, studenten, onderzoekers, onderwijsadviseures, innovators en diensten zoals ICT) nodig, en zijn alle perspectieven van belang.vierperspectieven

De inzet van ICT betekent zowel uitbreiding van mogelijkheden als begrenzing ervan. Er is verbindend leiderschap nodig om verschillen te overbruggen en keuzes te durven maken. Er moet een bruggenbouwer zijn tussen het onderwijs en de ICT-afdeling, met mandaat, kennis en vaardigheden.

Enkele citaten uit het aandachtspunt
Beweging organiseren

  • om een toekomstvisie te realiseren moet je beweging organiseren, ook al is het eindresultaat nog niet volledig uitgekristalliseerd
  • de omgeving verandert in hoog temp en stelt steeds nieuwe eisen aan het onderwijs en de ICT-voorzieningen. Dat vraagt om ruimte om continu te reflecteren op de geformuleerde visie, de gestelde doelen en achterliggende overtuigingen.
  • daarvoor is het noodzakelijk dat er een cultuur ontstaat waarin het leren van mislukkingen dezelfde waardering krijgt als het behalen van successen.
  • om te innoveren is ruimte nodig.
  • er is geen pasklare blauwdruk voor een succesvolle strategie. De enige manier om tot succes te komen, is door te beginnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *