Project Team Innovative Teaching (PTIT)

De Faculteit International Business & Communcation heeft in 2013 het Informatiebeleidsplan geaccordeerd. In dit plan waren diverse projecten geformuleerd voor de nabije en wat verdere toekomst. Het 1e speerpunt: het onderwijslokaal voor de toekomst, het X-lab [website www.x-labmaastricht.nl under construction], is inmiddels gerealiseerd. Hier kunnen docenten terecht met hun vragen naar nieuwe didactische methoden en experimenteren met nieuwe ICT (tools).
ICT-competenties staan hoog op de agenda van de faculteit. Via een Zuyd Innovatie macroproject is de faculteit met het Project Team Innovative Teaching (PTIT) gestart. In dit team participeert een docent van elke opleiding en 2 studenten. Momenteel doen zij onderzoek naar innovatieve onderwijsmethoden en worden de currical geanalyseerd op de toegepaste werkvormen. Vervolgens wordt een goed balans vast gesteld: wat is de ideale situatie? De ideeën worden afgestemd met studenten en docenten. In het jaarplan zullen de activiteiten worden opgenomen.
Het doel van het project is het aanbieden van activerend onderwijs: inspirerende lessen met meer aandacht voor 21st century skills.

 

Innovative Teaching: What is the project about? from PTIT Zuyd on Vimeo.

Momenteel is er ervaring met het inzetten van bloggen in het onderwijs, flipped classroom en role playing game.
Meer informatie via projectleider Rick Maijer, docent EU Affairs and Management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *