Onderwijs op Maat

OnderwijsOpMaatDé Onderwijsdagen op 9 en 10 november hadden het thema Onderwijs op Maat. Maar wat betekent dit? Wat is gepersonaliseerd en flexibel onderwijs? Tijdens Dé Onderwijsdagen werden 10 good practices gepresenteerd. Deze zijn in het boekje ‘Invulling geven aan onderwijs op maat’ beschreven.

De komende jaren gaat SURF met het programma Onderwijs op maat samen met de onderwijsinstellingen nader onderzoeken wat er nodig is om het onderwijs zo in te richten dat studenten nog beter tot hun recht komen.

Binnen het programma worden zes projecten uitgevoerd:

 1. Communitymanagement
 2. Open en online onderwijs
 3. Toetsing en toetsgestuurd leren
 4. Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving
 5. Learning analytics
 6. Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen

In het boekje zijn tien praktijkvoorbeelden beschreven. Hieruit kan al wat lessen worden getrokken, zoals verwoord in het boekje:

 • De interactie tussen docent en student blijft centraal,
 • De rol van zowel student als van docent verandert, dat is voor beiden lastig. Studenten moeten hun comfortzone verlaten en regisseur worden van hun eigen onderwijsproces. Aandacht voor het faciliteren en professionaliseren van docenten en voor het veranderproces waar ook studenten voor staan, is daarom cruciaal.
 • Kwaliteitsimpuls door samenwerking en dialoog. Het herontwerp van het onderwijs zorgt ervoor dat docenten veel meer dan voorheen samen reflecteren op de doelstellingen en de eindtermen van het onderwijs.
 • Hoewel in alle voorbeelden keuzevrijheid voor studenten centraal staat, wordt aan de eindkwalificaties niet getornd.
 • Door het verzamelen van data van toetsen, maar ook data uit leer- en oefenomgevingen en surveys, wordt het mogelijk om van grote aantallen studenten de voortgang te monitoren (learning analytics), en de begeleiding af te stemmen op hun specifieke behoeften.
 • In veel voorbeelden wordt verbinding met bedrijven en instellingen gelegd in het ontwerpen en uitvoeren van het onderwijs. Het zorgt voor een verrijking van het aanbod dat een onderwijsinstelling kan bieden aan studenten, voor mogelijkheden voor authentiek leren en goede aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Daarvoor is een open samenwerkingsomgeving nodig.
 • De aandacht voor flexibilisering in het curriculum lijkt vooralsnog vooral te liggen in het eigen curriculum en nog minder in de manier waarop vakken van andere (internationale) instellingen kunnen worden erkend voor de eigen opleiding.

De onderstaande good practices zijn beschreven in de publicatie Onderwijs op Maat

inhoudOoM

 

Één reactie op “Onderwijs op Maat

 1. Pingback: Bezocht. De Onderwijsdagen #OWD2015 | 2 BE JAMMED

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *