Teaching in a digital age

teachingdigitalage

Klik op de afbeelding om de keynote te bekijken (30 minuten)

De keynote van Dé Onderwijsdag werd verzorgd door Tony Bates, één van de grondleggers van de Britse Open Universiteit. Op een duidelijke manier schetste Bates verschillende ontwikkelingen en de huidige situatie ten aanzien van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Hij besprak hoe het onderwijslandschap verandert onder invloed van technologie. Wat hebben toekomstige medewerkers nodig aan vaardigheden? Hoe moeten we dat integreren in ons onderwijs? Wat betekent dat voor het leren en lesgeven met ict? Ontwikkelingen die hij ook in zijn open textbook Teaching in a digital age heeft beschreven.

‘Key forces of change’ zoals veranderende werkomgeving die andere vaardigheden van studenten vereist, andere onderwijsvormen (online en open), nieuwe leertechnologieën (video, sociale media) en aandacht voor leven lang leren betekent dat er andere eisen gesteld worden aan curricula en didactiek.

Hoe kunnen we meer studenten onderwijs bieden gericht op hun eigen leerbehoeften? Dit kan volgens Bates alleen door gebruik te maken van ict. Hij benoemde 7 verschillende aanpakken van gepersonaliseerd leren

  1. adaptief leren. Volgens Bates is deze vorm wel erg contentgedreven waarmee je niet de noodzakelijke toekomstige vaardigheden ontwikkelt.
  2. Competency-based leren. Is wel erg op ‘learning outcomes’.
  3. Virtual personal learning environments. Lerenden gebruiken eigen tools en vormen zo hun eigen persoonlijke leeromgeving.
  4. Multi-media / multi-mode courses, zoals flipped classroom en hybride leeromgeving (50% is online).
  5. Moduralisation’, meer kleine onderwijseenheden
  6. New certification, badges ed.
  7. Disaggregated services. Studenten moeten kunnen kiezen uit verschillende diensten en ondersteuning, naargelang hun behoefte.

Zijn conclusie:

Bates_conclusion

Zie ook zijn gratis te downloaden boek

Print

In diverse formats beschikbaar

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *