Nieuw model 21st century skills

SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, en Kennisnet hebben samen een nieuw, meer gedetailleerd model voor 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld dat voortbouwt op het oude model.Model_21e_eeuwse_vaardigheden (1)

Het nieuwe model omvat elf vaardigheden waarover leerlingen nu en in de toekomst zouden moeten beschikken. Wat opvalt is dat het containerbegrip ‘ict-geletterdheid’ niet meer zelfstandige term voorkomt. Het is uitgesplitst in: mediawijsheid, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en computal thinking.

Onder 21st centrury skills wordt nu verstaan:

 • computal thinking *new*
 • mediawijsheid
 • ict-basisvaardigheden
 • informatievaardigheden
 • sociale & culturele vaardigheden
 • samenwerken
 • communiceren
 • zelfregulering *new*
 • kritisch denken
 • creatief denken
 • probleem oplossen

De vaardigheden zijn door SLO en Kennisnet verder uitgewerkt. In het voorjaar komt concreet lesmateriaal bij dit model beschikbaar. Op zowel de website van Kennisnet als SLO is meer informatie over dit model te vinden.

Zie ook het onderzoek van SLO 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum (2014) waarin geconcludeerd werd dat “de 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het funderend onderwijs”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *