Zuyd Innoveert Project FeedbackFruits goedgekeurd

“Graag willen wij jullie laten weten dat jullie projectaanvraag ‘Feedbackfruits’ is goedgekeurd voor uitvoering”

Dit mooi bericht ontving het I-team onlangs van de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink. De eerste afspraken zijn al gemaakt. Via dit blog zullen we jullie op de hoogte houden van de stappen die gezet worden.

Wat is FeedbackFruits?
Het doel van FeedbackFruits is het onderwijs interactiever te maken. Het biedt tools waarmee studenten en docenten meer open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Het ondersteunt Blended Learning en Flipped Classroom met 3 functies: Share, Live & Dialog.

Uit de projectaanvraag:

Docenten zoeken manieren om zowel in de lessen als daarbuiten meer interactie te krijgen met studenten en ook naar manieren om interactie tussen studenten onderling te stimuleren. Tevens willen docenten ook buiten de contacttijd graag meer inzicht krijgen in het leerproces van studenten. Om meer interactie met studenten te creëren, is geen kant en klare en/of afgeronde oplossing beschikbaar. Meer inzicht in leeractiviteiten kan alleen op een effectieve en efficiënte manier met behulp van technologie (learning analytics). Een groep docenten van verschillende faculteiten van Zuyd willen ervaren of de inzet van technologie hierbij een ondersteunende rol kan spelen.

FeedbackFruits omarmt technologie net als studenten dat doen. Door ‘engagement technieken’ (ter bevordering van interactie ) en ’gamification technieken’ (dmv het course hero systeem om discussie, vraagstelling en beantwoording van vragen te stimuleren) te implementeren in het platform worden studenten gemotiveerd en geactiveerd. Via FeedbackFruits is het mogelijk om via peers en docenten feedback op onderwijsmateriaal te geven. Met FeedbackFruits wordt het kennis delen, online samenwerken, elkaar stimuleren en actief leren bevordert; allemaal ingrediënten die dienen ter bevordering van de motivatie van studenten en docenten. Voor dit project wordt vooral gefocust of de technologie er in slaagt nieuwe vormen van interactie te realiseren.

Het project is geslaagd als studenten sneller afstuderen en als docenten met behulp van learning analytics hun onderwijs meer gepersonaliseerd gaan aanbieden. Deze resultaten zijn binnen de scope en tijd van dit project niet meetbaar. Studenten zullen daarom bevraagd worden of het inzetten van deze technologie iets toevoegt aan hun leren. Dit innovatieproject levert ervaringen op in het werken met technologie waarmee interactie en kennis delen kan worden bevorderd. Met deze pilot bouwen docenten expertise op het gebied van technologische onderwijsinnovatie.

Dit project zal bij drie faculteiten en samenwerkingsinitiatief van een lectoraat uitgezet worden. Met en door de 4 projectleden wordt inzichtelijk gemaakt in wat, wanneer en hoe studenten leren en of het inzetten van een feedback tool een actieve betrokkenheid van studenten bewerkstelligt. Bij 2 initiatieven wordt de tool ingezet in kleine project-/onderwijsgroepen (ong. 12 personen). Bij de andere 2 worden deze gebruikt voor groepen van 150-200 studenten. Deze variatie in gebruik en of studenten uit de divers groepen een verschil  ervaren wordt meegenomen in de analyse.

Heb je belangstelling voor dit project? Wil je meekijken? Deelnemen aan de pilot? Stuur een mailtje naar iteam@zuyd.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *