SURFrapport Learning Analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief

LAihOnderwijsHet SURFrapport Learning Analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief biedt docenten en onderwijsontwikkelaars ondersteuning en inspiratie bij het toepassen van learning analytics binnen het ontwerp van online onderwijs.
Op basis van literatuuronderzoek naar modellen voor onderwijskundig ontwerp, gecombineerd met voorbeelden hoe learning analytics in het hoger onderwijs kan werken worden aanbevelingen en uitdagingen geformuleerd.

Bron SURF nieuws

Aanbevelingen

  1. Zie learning analytics als deel van onderwijsontwerpproces;
  2. Begin op tijd, ontwerp van online onderwijs met learning analytics vraagt een paar extra stappen;
  3. Stel concrete vragen voor elke fase van het onderwijsontwerp (zie hoofdstuk 2);
  4. Begin klein en deel ervaringen;
  5. Aandachtspunten bij interventies zijn een duidelijk doel, een tijdige uitvoering en een persoonlijke aanpak.

Uit de Inleiding op het rapport:

“Meer inzicht in het onderwijsproces, gerichte feedback aan studenten en uiteindelijk verbetering van het onderwijs: dat is de gedachte achter learning analytics. Met learning analytics is het mogelijk de digitale voetsporen van studenten te volgen. Vanaf het moment dat een student zich oriënteert op de website van de hogeronderwijsinstelling tot het moment dat hij als alumnus wordt geregistreerd, laat hij een digitaal spoor na. Die digitale voetsporen kunnen verzameld en geanalyseerd worden; dat levert omvangrijke dataverzamelingen op. Op basis van deze data is het mogelijk voorspellingen te doen over bijvoorbeeld de kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal, de wijze waarop docenten en studenten omgaan met het materiaal, het gebruik van de digitale leer- en werkomgeving et cetera. 

De mogelijkheden van learning analytics zijn groot, maar hoe past een opleiding of instelling ze succesvol toe? Dat valt of staat met de manier waarop learning analytics wordt toegepast in de onderwijspraktijk. Learning analytics werkt pas echt als we erin slagen de juiste vragen aan de data te stellen. Dat begint al bij het ontwerpen van online onderwijs: ga dus al in de ontwerpfase na welke vragen met learning
analytics beantwoord moeten worden.”

Zie ook de blogberichten over de andere publicaties van SURF over Learning Analytics

2 reacties op “SURFrapport Learning Analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief

    • Als docent kan je aan de slag met het Grade Center van Blackboard. Maar dat bedoel je waarschijnlijk niet 😉 Zoals je weet is binnen Zuyd onlangs een lector Technologie Ondersteund Leren aangesteld die een expert is op dit terrein. Ik ga er van uit dat in de nabije toekomst dit binnen Zuyd wordt opgepakt. Vooralsnog zijn wij niet op de hoogte van enige initiatieven op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *