Blended afternoon ETR

BL_ETROp uitnodiging van de opleiding Facility Management (FM), is donderdag 9 juni een bijeenkomst belegd over blended learning. FM is onder begeleiding van Wilfred Rubens bezig met het het invoeren van een model van blended learning. Deze projectgroep heeft initiatief genomen om de samenwerking op gebied van blended learning binnen het platform Economie, Taal en Recht (ETR)  op te zoeken.

Naast de projectgroep FM waren er collega’s van People & Business Management, Commercieel Management, Hotelschool, ETR Zuyd Professional en het I-team.

Wilfred begon met zijn presentatie waarin hij ingegaan is op een aantal onderdelen van zijn implementatiemodel.

 

Vervolgens presenteerde Inge Rijnders het proces tot nu toe. De werkgroep heeft een visie gevormd op ‘blended learning’ binnen FM. Deze is tot stand gekomen in een aantal sessies. Met name is gekeken naar de visie op leren, wat FM daarin wil bereiken en op welke wijze digitaal leren daaraan een bijdrage kan leveren.Op basis van deze visie is een model voor ICT en leren ontwikkeld. Hierbij hebben ze zich laten inspireren door één van de bestaande modellen voor blended learning en het bestaande onderwijsmodel dat Facility Management tot dusver hanteerde (4CID). Tevens hebben ze zich daarbij laten leiden door didactische principes -zoals het belang van formatief toetsen en activerende didactiek- waarvan bekend is dat ze leiden tot effectief leren.

De werkgroep werkt volgens een plateauplanning. Het projectplan focust op het eerste plateau.
FM_plateauplanning

De overige aanwezigen deelden ook waar zij mee bezig zijn. Zo vertelde Erica Diks (PBM) over haar e-lunches rondom social media tools, het inzetten van blogs met haar studenten en het begeleiden van docenten in de nieuwe opzet van hun Blackboardcursussen. En lichtten de collega’s van de Hotelschool het project Curious People toe waarbij studenten die in het buitenland op stage zijn, bloggen op trends en culturele aspecten. Marcel Graus van de Nieuwste Pabo vertelde over het inzetten van bloggen op hun Leerplein waarmee de communicatiegap tussen instituut en stageplek wordt gedicht.

 

 

De conclusie uit het gesprek dat volgde was dat door enthousiaste docenten al veel gebeurt op het gebied van inzetten van video in het onderwijs (weblectures, kennisclips), student response systems (Mentimeter, Shakespeak, Socrative, Padlet). Als er niet gewerkt wordt vanuit een visie en strategische doelstellingen blijkt het inzetten van ict in het onderwijs te vrijblijvend, ad hoc en versnipperd te gebeuren. Door het inzetten van een projectgroep hou je focus, regie en sturing. Het project van FM, maar ook bij IBC en faculteit Gezondheidszorg zijn goede voorbeelden.

De aanwezigen wilden graag blijvend geïnformeerd worden over best/good practices van andere opleidingen / faculteiten. De manier waarop, is nog onduidelijk. De Nieuwsflits en blog van het I-team maar ook Yammer worden hiervoor al ingezet, maar de behoefte aan f2f bijeenkomsten werd ook uitgesproken. Hoe en in welke frequentie wordt over nagedacht.

Relateerde blogpost over dit traject bij Facilitiy Management

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *