Van Onderwijsvisie naar Digitale Leeromgeving #SURF

cover-thema-uitgave-van-onderwijsvisie-naar-inrichting-leeromgeving_web

Klik op afbeelding om de publicatie te downloaden

Na de notitie van SURF Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar één geheel met een technische insteek, nu een thema-uitgave die zich richt op de vraag hoe de onderwijsvisie te vertalen is in de inrichting van de digitale leeromgeving. Zes 6 casusbeschrijving en gesprekken met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs vormen de input voor deze notitie. In deze SURF-uitgave worden een aantal kenmerkende onderdelen benoemd die in veel onderwijsvisies voorkomen. Tevens worden succesfactoren voor het inrichten van een digitale leeromgeving beschreven.

 

Samenvatting en conclusie

“De digitale leeromgeving moet zo goed mogelijk aansluiten op het onderwijs en de onderwijsprocessen. De techniek staat in dienst van het leerproces. Hierover zijn alle instellingen het eens.

Alle instellingen hebben hoge ambities voor het onderwijs en stellen hoge eisen aan de digitale leeromgeving. Tegelijkertijd realiseert men zich dat niet alles nu al kan worden verwezenlijkt, omdat het aanbod nog niet voldoende aansluit bij de wensen. Veel instellingen hanteren daarom een ontwikkelingsgericht perspectief op de digitale leeromgeving, waarin ruimte is voor vernieuwing.

Beslissingen over de inrichting van de leeromgeving worden op verschillende niveaus genomen. Bij veel instellingen worden er pilots en projecten uitgevoerd om ervaring op te doen met verschillende mogelijke onderdelen van de leeromgeving. Vaak zijn er daarnaast instellingsbrede trajecten, veelal gericht op een open leeromgeving waaraan tools en applicaties kunnen worden gekoppeld. Ook daarbij probeert men de regie, waar mogelijk, bij de docenten te leggen. Er moet genoeg ruimte zijn vanuit verschillende onderwijsmodellen tot een keuze voor toepassingen te komen. Hoewel er grote verschillen zijn in de manier waarop de hogeronderwijsinstellingen hun digitale leeromgeving inrichten, lijkt iedereen erop gericht om een al te veel van ‘boven’ opgelegde implementatie te voorkomen.

Uit de cases en de rondetafelbijeenkomst komen een aantal duidelijke succesfactoren naar voren voor het proces van onderwijsvisie naar inrichting van de leeromgeving. Leiderschap is een essentiële factor voor het ontstaan van een focus op visie en ambities. Ook geld, aandacht en duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden hebben een stevige impact op het proces. Betrek alle partijen bij beslissingen over de digitale leeromgeving. Zoek naar consensus en naar mogelijkheden om verschillende onderwijsmodellen te ondersteunen. Docenten en studenten moeten het proces adopteren. Dat gebeurt door hun wensen serieus te nemen, door hun verwachtingen te managen en door te zorgen voor professionalisering, bijvoorbeeld door ze samen te laten werken in ontwikkelteams. Goede ondersteuning bij de implementatie van de digitale leeromgeving voor alle betrokkenen is essentieel.”

Bron: SURF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *