SURF Trendrapport 2016: hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken

trendrapport2016surf
In het ‘Trendrapport 2016:  hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken‘ zijn in totaal 13 technologische trends afzonderlijk van elkaar in kaart gebracht. 44 Nederlandse experts beschrijven per trend een toekomstscenario, voorbeelden, hoe de trend kan bijdragen aan onderwijs op maat en de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse hoger onderwijs.

De 13 technologische trends vormen bij elkaar een beeld van onderwijsvernieuwing waarin drie rode draden naar voren komen:

  1. Didactische verrijking. Dit zijn technologieën die het onderwijs interessanter, beter en motiverender maken.
  2. Het organiseren van flexibiliteit: onderwijs waarbij grenzen vervagen, tussen onderwijsvormen, tussen opleidingen en instellingen.
  3. Technologieën die zorgen voor meer adaptief onderwijs dat zich aanpast aan de lerende.

Zo ontstaat uit de opstelsom van trends een doorkijk naar onderwijs zoals het in de toekomst zou kunnen zijn.

13trends2016

Bron: SURF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *