Zuyd bezocht Dé Onderwijsdagen #OWD2016

owd2Maandag 7 november was de preconferentie van Dé Onderwijdagen en dinsdag 8 november de congresdag voor HO en MBO. Een tiental collega’s van Zuyd waren hier aanwezig. Op de vraag: “wat nam je mee van de OWD” reageerde

Wilfred Rubens (Dienst O&O, programmamanager DLO)
Is een DLO ingewikkeld of maken we het ingewikkeld?

Wilfred heeft tijdens deze dagen ook live geblogd. Zie zijn blog TE-learning.nl.

Ralf Kruytzer (FB, IPA-Team Bureau Onderwijs, Business Informatiemanager Onderwijslogistiek)
Hetgeen dat het meeste impact maakte was de wijze waarop TU Delft hun docenten ondersteunen met het innoveren van hun onderwijs met wat wij noemen e-dingen. Daar vindt een intake plaats, wordt een projectje van gemaakt zodat de docenten weten wat wanneer moet gebeuren (en wanneer ze klaar zijn) en er zijn ondersteuners beschikbaar die de tools (mee)inrichten zodat de docent zich op de inhoud kan richten. Ik heb geen precies beeld hoe dit nu bij Zuyd gaat, maar ik hoop dat wij ook een vangnet hebben en de docenten niet individueel alles moeten doen en uitzoeken.Een tweede punt ging over de flexibilisering van het onderwijs. Een conclusie is dat onderwijsontwikkeling vanuit zowel didactiek (doceerbaarheid) als studeerbaarheid als organiseerbaarheid dient te worden aangevlogen waarbij recht wordt gedaan aan de eisen van de student (wat en hoe wil ik leren), het werkveld (wat moeten de jonge proffessionals kunnen) als de overheid (we eisen van een opleiding dat). Laten we ophouden het onderwijs als ‘klant’ en de ondersteuning als ‘leverancier’ te beschouwen. Deze zienswijze leidt alleen maar tot ‘eisen’ en ‘beschuldigen’; de leverancier kan niet leveren vs de klant weet niet wat zij wil.  We zijn collega’s die ieder vanuit hun eigen perspectief er voor willen zorgen voor kei-goed duurzaam, betaalbaar, studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar onderwijs voor onze studenten.

Judith van Hooijdonk (Dienst O&O, I-adviseur)
Stel niet student of docent centraal, maar de wereld. Je kunt niet meer eigenstandig opereren in onze samenleving. Je hebt altijd anderen nodig. Samen komen we verder dan alleen. Ik ben groot voorstander van open en online onderwijs en onderzoek. De onderwijsminister onderstreepte het belang hiervan door haar aanwezigheid. En wat ik ook meenam zijn haar woorden: “essentie van goed onderwijs is dat je als docent ook wilt blijven leren”

Judith heeft over haar indrukken en inzichten geblogd op haar duoblog 2beJAMmed.

Hans Lasschuit (FB-ICT, Informatie architect)
De community heeft zijn werk gedaan. Het DLO raamwerk staat er, de scope is helder, de functionaliteiten zijn beschreven, de uitwisselingsstandaarden zijn gedefinieerd. Daar is de laatste jaren door heel veel mensen heel veel energie in gestopt. Een prachtig resultaat. De bal ligt nu bij de leveranciers om het raamwerk te concretiseren. Dus: conformeren aan de standaarden voor identificatie en data uitwisseling en de functionaliteit servicebased  implementeren.

De notitie Een flexibele en persoonlijke leeromgeving die tijdens de OWD werd gepresenteerd is in dit kader interessant om kennis van te nemen.

Frans Roovers (Dienst O&O, I-adviseur | docent Social Work)
Er zijn een paar zaken die me zijn bij gebleven.
Bij veel presentaties werd benadrukt dat het van groot belang is om te zorgen voor ‘just in time’ ondersteuning van de docenten op het gebied van e-didactiek inclusief het ontwikkelen van materiaal en opnemen van filmpjes.
Wat me ook opviel was de introductie van Virual Reality. Ik voorspel dat dat de volgende technologiebobbel wordt waar we de komende jaren nog veel van gaan horen. Een jaar of 7 deden Flipped Classroom, Blended Learning en Learning analytics hun intrede. Toen waren dat nog relatief nieuwe begrippen maar nu zie je dat dat tijdens de onderwijsdagen gemeengoed is geworden. In meer dan de helft van de presentaties stonden deze onderwerpen centraal. Ik verwacht deze ontwikkeling ook bij VR. Daarmee wil ik niet zeggen dat Flipped Classroom, Blended Learning en Learning analytics onderdeel zijn van onze onderwijscultuur. Bij lange na nog niet. We hebben daar nog een lange weg in te gaan.
De presentatie die mij het meest is bijgebleven is de presentatie van Hogeschool Leiden waarbij bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum de hogeschool (inhoud) heeft samengewerkt met een ontwikkelaar van e-learning modules voor de zorg (ExpertCollege) en een uitgeverij (Pearson) om er een boek bij te maken en uit te geven. Binnen Zuyd hebben we het vaker over ontwikkelteams van onderwijskundigen, onderwijstechnologen en inhoudsdeskundigen en het sluit ook aan op de vraag van ondersteuning in mijn eerste punt. Bij Hogeschool Leiden is dit heel creatief aangepakt door er externe partners bij te betrekken. Een kanttekening is wel dat deze commerciële partijen hier flink geld aan verdienen en was dat nu net niet iets dat Jet Bussemaker niet wilde…

Frans heeft ook live geblogd tijdens de congresdag op 8 november. Zie zijn verslagen op zijn Fransipani blog.

Els Koelewijn (projectleider Video@Zuyd | Blended Learning fac. Gezondheidszorg)
Ik ben erg enthousiast over aantal zaken die ik heb gezien, gehoord zoals het prijswinnend Educate-it ; de e-learningmodules van Verpleegkunde Hogeschool Leiden (de digitale wijk met persona’s vormgegeven in Sharepoint); ervaringen met FTC (flipping the classroom heeft al een eigen afkorting!). Ik wil heel graag over video@zuyd/blended learning berichten, maar moet dit in zovele vormen moet gieten: tig nieuwsbrieven, Zuydnet, Zuydnet nieuws, i-nieuws, live presentaties etc. Dus: dit moet en kan slimmer, kunnen we de krachten niet bundelen/verdelen? Dus: een Educate-IT voor Zuyd.

Didi Joppe (Dienst O&O, I-adviseur | docent Social Work)
Digitaal toetsen is de toekomst!

Didi heeft de themalijn Digitaal Toetsen gevolgd en een inleidend blog hierover geschreven.

Erica Diks (Docent People and Business Management)
Uit de eerste sessie Hoe geef je invulling aan onderwijs op maat neem ik vooral mee dat je hier heel concreet over kunt praten aan de hand van het door hen ontworpen model. Dat je

whitepaperoom_5-dimensies

Afb uit whitepaper

naar ‘op maat’ kunt kijken vanuit 5 perspectieven. En dat je jezelf als opleiding, of per studie-onderdeel, kunt scoren op deze aspecten.Op al die 5 aspecten zijn wij bij PBM nog niet zo ver, maar we zitten nu in een onderwijsvernieuwing en in het ontwikkelen van minoren kan dit model goed meegenomen worden. Zeker omdat wij in onze missie hebben staan tot een flexibele en toekomstbestendige PBM-professional op te leiden. En in het kader van pratice what you preach….
Je kunt in het ‘op maat’ maken op meerdere fronten tegelijk kleine stapjes zetten…..(ook al zou ik ook wel eens met 7-mijls laarzen willen stappen ). Mooi vond ik ook om het ‘op maat’ idee heel consequent door te denken want 100% flexibiliteit leidt tot heel ander onderwijs…waar ik ook nog eens heel goed over na moet denken.
De laatste sessie Heb je genoeg geleerd vandaag? vond ik zeer inspirerend. Het idee (zie onderstaande afbeelding) is in al zijn eenvoud briljant en draagt bij aan een continue verbetering van het onderwijs.
Natuurlijk heb je als docent altijd de neiging om vooral jezelf/jouw lessen te evalueren en je weet met deze methodiek niet of de studenten het nu wel of niet over jou hebben…..maar dat doet er ook niet toe. Het gaat om een verbetering als team. om een verbetering als opleiding. Als je iedere periode deze cyclus samen als team doorloopt dan kom je sowieso minstens eenmaal per periode ook inhoudelijk met elkaar in gesprek over onderwijs. Dat zou al heel wat waard zijn! En je kunt iedere keer kleine stappen zetten tot verbetering, stappen waar je je allemaal voor gaat inzetten. Met natuurlijk als uitdaging dat de studenten inderdaad merken dat hun feedback wordt opgepakt (je neemt ze serieus) en dat ze steeds meer gaan leren.
Ik heb al, kort, enthousiast bij een teamleider vertelt over deze cyclus. Zou heel mooi aansluiten bij de opleiding lean six sigma die een aantal docenten en teamleiders nu volgen. Ik ga vragen of ik deze cyclus als opdracht voor deze opleiding mag maken!

hjggv

Harry Vaessen (Dienst O&O, I-adviseur)
De meest tot nadenken stemmende, maar ook inspirerende presentatie was de keynote van Ruud Veltenaar m.b.t. radicale veranderingen in het onderwijs over 10 jaar, of eigenlijk nu reeds? Hij liet een aantal actuele voorbeelden zien waar hij zelf bij betrokken was. Een MIT-college met professoren als hologram in de zaal, tienduizenden studenten die het college volgden en werkstukken van duizenden werkgroepjes die via IBM Watson binnen drie seconden beoordeeld werden; een dingetje …Vervolgens nog een aantal radicale toekomstige – nee huidige ‘dingetjes’,  zoals Brain to machine computing, en nog meer voorbeelden van huidige technologieën, die geëxtrapoleerd voorspelbaar nieuwe ‘dingetjes’ voor het onderwijs zullen betekenen. Een half uurtje keynote om de rest van je leven bij stil te staan – nou ja…. niet stil staan maar vooral rekening mee te houden bij toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs en bij Zuyd.

SURF heeft een aantal publicaties gepresenteerd tijdens Dé Onderwijsdagen:

Presentaties en blogs zijn te bekijken onder het item Terugblik op de website van de OWD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *