Heidag blended learning en digitale leeromgeving

Maandag 16 januari vond een ‘heidag’ plaats in het kader van de invoering van blended learning en het programma rond de digitale leeromgeving. De uitkomsten ervan worden intern gedeeld.  In deze blogpost lees je de opzet van de dag.

Informatie selecteren

Foto: fancycrave1, Pixabay

Deze dag heb ik samen met Hendrik Drachsler georganiseerd. Hendrik is onder meer werkzaam als lector Technologie-Ondersteund Leren (TOL).

SURF hanteert de volgende twee definities die wij ook hebben gebruikt:

  1. Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruik maakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.
  2. De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen of applicaties dat het onderwijs en het leren ondersteunt. Studenten en docenten gebruiken de DLO voor veel verschillende onderwijsactiviteiten zoals communicatie, het organiseren van het onderwijs en het uitwisselen van content. De DLO maakt blended learning dus mogelijk.

Na de opening door CvB-lid Kitty Kwakman, heeft één van de Zuyd-studenten in een vraaggesprek gedemonstreerd hoe binnen zijn opleiding gebruik wordt gemaakt van de digitale leeromgeving. Na dit onderdeel zijn we ingegaan op de urgentie van het DLO-programma. Een aantal inhoudelijke factoren en praktische factoren zorgt voor een hoge mate van urgentie, o.a. afloop van de licentieovereenkomst met BlackBoard. Dit alleen maakt een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Zie meer over urgentie van het programma in dit blogbericht.

Vervolgens heeft Hendrik de resultaten gedeeld van een Group Concept Mapping-studie. Deze studie heeft hij de afgelopen maanden uitgevoerd. Een Group Concept Mapping-studie is een objectieve en gestructureerde benadering om de algemene interpretatie van een bepaald thema (in dit geval blended learning) door een groep experts via een aantal stappen te laten verkennen.  In deze studie is vooral gekeken naar succesfactoren voor blended learning.

Daarna hebben we gediscussieerd over ‘persona’s: beschrijvingen van -in dit geval- studenten die gebruik maken van een digitale leeromgeving. We hadden deelnemers vooraf een aantal persona’s toegestuurd. In de discussie is gekeken naar overeenkomsten tussen de persona’s en verschillen ten aanzien van de eigen studenten.

Na de pauze zijn we ingegaan op te bereiken doelen met blended learning en een digitale leeromgeving, en op modellen voor blended learning waarmee je die doelen kunt bereiken. Nota bene: deze doelen zijn gericht op het bieden van een perspectief, en zijn niet echt meetbaar geformuleerd. Ze leggen wel een accent op wat de organisatie belangrijk vindt. Bij de modellen hebben we onder meer via Mentimeter gekeken naar de volgende variabelen:

  • Mate van ICT: hoeveel leeractiviteiten voer je online uit?
  • Waar gebruik je ICT (school tijdens contactonderwijs, elders)?
  • Voor welk type leeractiviteiten zet je ICT in (instructie, verwerken, combi)?
  • Welke rol speelt een digitale leeromgeving bij begeleiden?
  • Passen we ICT toe voor asynchroon en/of synchroon leren?
  • Is werkplek leren geïntegreerd binnen het model, of vindt werkplek leren separaat plaats?

In feite vormen persona’s een concretisering van deze modellen. Ze illustreren hoe een student leert, of hoe een docent ‘doceert’.

Tenslotte zijn we stil blijven staan bij scenario’s voor een digitale leeromgeving. Deze scenario’s geven richting aan het aanbestedingstraject.

Je vindt alle documenten van deze dag in een aparte map bij Office 365.

Docent Financieel Management Ilse Meelberghs heeft geblogd over haar indrukken van deze heidag. Zie haar blog De lerende Docent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *