Impressie studieochtend e-learning Facility Management

Op donderdag 9 februari j.l. heeft de projectgroep e-learning van de opleiding Facility Management een studieochtend verzorgd over het ICT en leren. Deze projectgroep is in het leven  geroepen om e-learning binnen de opleiding verder te implementeren. Op deze blog hebben we hier vaker aandacht aan besteed.

Na het welkomstwoord door Hans Gijsbers heeft Wilfred Rubens studente Charlotte ondervraagd over hoe zij BlackBoard op dit moment gebruikt. Daaruit bleek o.a. dat de verschillende blokken praktisch dezelfde structuur hebben, dat opdrachten standaard via BlackBoard worden ingeleverd (tenzij de link met Ephorus niet werkt, wat soms gebeurd), maar dat eveneens slechts een klein deel van de mogelijkheden van BlackBoard worden benut. Eén docent gebruikt bijvoorbeeld groepen, anderen doen dat niet. Studenten kunnen ook zelf geen groepen aanmaken en kiezen dan veelal voor eigen tools zoals Dropbox die ook nog eens ‘responsive’ zijn en op een smartphone kunnen worden gebruikt. Daar komt bij dat Charlotte veel onderdelen en informatie te zien krijgt die voor haar niet relevant is.

Jacqueline Creuwels heeft een korte toelichting gegeven op het programma e-learning dat nu het tweede plateau is ingegaan. Jacqueline heeft benadrukt dat het er ook om gaat dat we de volledige PDCA-cyclus doorlopen, en niet alleen plannen en doen.

Ad Hoen heeft verteld over de ervaringen van de toepassing van ICT binnen het eerste plateau. Er is onder meer ervaring opgegdaan met het gebruik van kennisclips. Daaruit blijkt dat je dankzij kennisclips meer de diepte in kunt gaan tijdens bijeenkomsten, en dat ook andere studenten -dan de studenten van je eigen opleiding- gebruik kunnen maken van jouw kennisclips. Zo maken studenten bouwkunde nu gebruik van kennisclips van Ad over Sketch Up. Ad vertelde ook dat je kennisclips ook kunt afsluiten met een opdracht. Hiermee is ervaring opgedaan bij een kennisclip over ergonomie. Dat bevordert actie bij studenten.

Verder ging Ad in op ervaringen met student response systemen, formatief toetsen (die studenten blijken te activeren, vooral als je de voortgang kunt monitoren) en op het gebruik van een back channel waarmee je interactie tijdens hoor- of gastcolleges kunt bevorderen. Zorg dan wel voor een moderator die de vragen filtert. Niet alle vragen/opmerkingen zijn namelijk relevant. Ad heeft ook een overzicht gegeven van de initiatieven die verschillende docenten hebben ondernomen of aan het ondernemen zijn op het gebied van e-learning (van Skype bij stages via quizzes tot kennisclips). Zijn presentatie is hier te vinden.

Wilfred Rubens is ingegaan op het programma rond de digitale leeromgeving. De overeenkomst met BlackBoard loopt af en mag niet zonder aanbestedingstraject worden verlengd. Uit het aanbestedingstraject -dat negen maanden duurt en waarbij inbreng vanuit de opleidingen van groot belang is- kan dan volgen dat Zuyd Hogeschool doorgaat met BlackBoard of dat we moeten verhuizen naar een nieuwe omgeving. Ter voorbereiding op een eventuele verhuizing is het noodzakelijk om in een vroeg stadium de bezem te halen door de huidige digitale leeromgeving. Docenten moeten er dus rekening mee houden dat zij per 1 september 2018 een nieuwe digitale leeromgeving gaan gebruiken, en dat zij deel kunnen nemen aan workshops waarin wensen en eisen worden geformuleerd. In het najaar wordt een deel van de docenten en studenten betrokken bij het testen van digitale leeromgevingen. Er moet best veel gebeuren, daarom is de druk redelijk groot. Je kunt hier meer lezen over dit programma.

Vervolgens konden docenten via twee workshops van een half uur kennis maken met een aantal toepassingen.

Socrative
Dit is een tool waarmee je tijdens colleges quizzes kunt houden om in kaart te brengen wat de voorkennis van studenten is, of om te checken of studenten de instructie hebben begrepen. Jacqueline Creuwels heeft Socrative gedemonstreerd.
Meer over Socrative op Dingen@Zuyd.

Mentimeter
Mentimeter is een tool waarbij je via diverse vraagtypes studenten actief deel kunt laten nemen aan bijeenkomsten (voorkennis activeren, checken of instructies zijn begrepen, meningen peilen, brainwriting, etc). Kahoot is speelser, Mentimeter zakelijker. Wilfred Rubens is ingegaan op de toepassingsmogelijkheden en de vraagtypes. Vervolgens hebben we er ook mee gewerkt.
Meer over Mentimeter op Dingen@Zuyd.

Peer assessment
Dit is een functionaliteit van BlackBoard waarmee je studenten elkaars uitwerkingen van opdrachten van feedback kunt laten voorzien. Van het geven van feedback leren zij overigens het meest (mits goed toegepast). Ad Hoen is hier op ingegaan.

BlueJeans
Dit is een applicatie die binnen Zuyd Hogeschool gebruikt kan worden voor videoconferencing en virtuele klas-sessies. In dit laatste geval geef je op afstand bijvoorbeeld een instructie, waarbij de deelnemers bijvoorbeeld kunnen reageren via chat. Bart Driessen heeft dit toegelicht.

Formatief toetsen
Binnen BlackBoard kun je toetsen met feedback gebruiken, waarmee studenten zicht kunnen krijgen op hun voortgang. Als studenten formatieve toetsen serieus maken, scoren ze vaker hoger op tentamens. Wilfred Rubens is ingegaan op de achtergronden en vervolgens heeft Henk Beerens de werking ervan binnen BlackBoard gedemonstreerd en formatieve toetsen met de aanwezigen uitgeprobeerd. Wilfred heeft onder meer aangegeven dat er op het gebied van onderwijskunde weinig zo evident is als het nut van regelmatig en over een langere periode formatief toetsen. Niet alleen voor het op langere termijn onthouden van feitenkennis, maar ook voor meer geavanceerde prestaties.

De slides over Mentimeter en formatief toetsen vind je hieronder:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *