Impressie SURFacademy seminar ‘Gebruik van video bij blended learning’

Chris Kockelkoren is op 8 december aanwezig geweest bij een SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. Tijdens een seminar wordt samen geleerd door kritisch te kijken naar enkele good practises en deze te bespreken. Chris heeft daar de ervaringen gedeeld over het gebruik van video bij het vak Logica van de faculteit ICT, ontwikkeld in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI.

Hieronder een impressie van Chris van deze middag waarbij hij zijn bevindingen en persoonlijke leermomenten/opmerkingen geeft. Op weblectures.nl kan je een verslag van de hele dag horen/zien en alle commentaren van de zaal lezen: deel 1 (waaronder de presentatie van Chris) en deel 2.

Er bestaan verschillende definities van het begrip ‘blended learning’. Prof. Dr. Paul Kirschner noemt het zelfs een vies woord. Volgens hem is blended van alle tijden, alleen nu kunnen we het ook gedistribueerd doen en noemen het daarom blended. Dit seminar was beperkt tot de inzet van video voor ondersteuning van het leren.

Introductie Werner Degger
Video wordt al meer dan vijftig jaar in het onderwijs inezet. Werner Degger (UvA) gaf als aftrap een overzicht van de inzet van video. Waarbij het begon met een anatomiefilmpje van een haai en eindigde bij een live uitzending van een operatie dat werd gebruikt voor bijscholing.
Conclusie: veel mogelijkheden en sinds de komst van AI (Artificial Intelligence) en AR (Augmented Reality) zijn we nog lang niet aan het einde van de mogelijkheden op het gebied van blended learning.

Bianca van der Aalst
Bianca is van de TU/e en Co-voorzitter van de SIG Blended Learning. Zij gaf aan dat video op zich nog geen blended is! Voor een goede blended course is een goede integratie van on- en offline activiteiten essentieel en dat tijdens het ontwerpen van het onderwijs hier al goed over moet worden nagedacht en samen met de docent herontwerpen.
Hoe? Start met het definiëren van leerdoelen en wat je wilt bereiken en hoe je dat meet. Vervolgens activiteiten bepalen en hoe je de feedback inricht. Tenslotte kijken hoe je de activiteiten inricht.
Elementen waarin blended volgens haar kan worden ingezet zijn: instructie, casuïstiek, verwerking, feedback, reflectie en toetsing.

Good practices

Spreker 1: Sjef Molling WUR
Bij de University van Wageningen (WUR) hebben ze instructiefilmpjes gemaakt. Bij de lab’s waren QR-codes zichtbaar (bij de apparaten en testen) waarmee de studenten meer informatie konden opvragen over die betreffende test (filmpje). Film werd vergezeld met teksten.
Ze hebben in een ander vak onderzocht dat de toevoeging van een quiz aan een filmpje de studenten hogere examencijfers halen. Ze koppelen de verbeterde resultaten aan het herhalen van de stof. Frappant was dat het bekijken van videoclips met name de middengroep helpt naar beter examencijfer, maar niet de slechte/goede studenten.
Mijn bevindingen:
– Mooi korte filmpjes, die ideaal zijn voor gedetailleerde handelingen
– Gebruik QR-codes met link naar extra info is super goed idee
– Tonen tekst plus gesproken uitleg kan handig zijn, maar opletten voor wegvallen informatie

Spreker 2: Chris Kockelkoren (Zuyd)
Zelf heb ik onze MOOC Logica laten zien en tevens onze ervaringen met FeedbackFruits.
In de MOOC heb ik gefocust op de combinatie “Introductiefilm werkveld”, “Kennisclips” inclusief vragen om de student ook actief te laten leren. Daarbij heb ook duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om een ontwikkelteam te hebben met diverse expertises aan boord. Je kunt als docent niet alles. Ook over de problemen en uitdagingen verteld, zoals de trage en stagnerende video’s.
Verder heb ik FeedbackFruits laten zien, waarbij dit fenomeen is opgenomen in de Digitale LeerOmgeving (DLO) waarbij de docent geen expert hoeft te zijn om die zaken voor elkaar te krijgen.
Reacties zaal (selectie):
– Mooie toepassing
– Peer tutoring faciliteiten in FbF werd als erg nuttig ervaren
– Quiz tussendoor goed; “Heb je het gesnapt? Dan kunnen we door.”
– Feedback geven moet je leren, dus vanaf begin af aan laten doen
– Herkenbaarheid van het belang van een ontwikkelteam

Spreker 3: Irene ten Haaf ( HvA)
Zij maakte gebruik van een inbelverbinding (weblecture). Wat helaas in vergelijking met de andere presentaties als minder werd ervaren. Waarbij ook weer werd bewezen dat bij blended learning de ICT goed moet zijn geregeld.
In het HvA-voorbeeld lieten zij de student de inhoud verwerken via een video. Dus met eigen woorden en in eigen stijl. Ieder hoorcollege start met een video van een van de groepen (100 studenten in de zaal). Het maken van de film helpt bij het onthouden en begrijpen. Per hoorcollege werd een van de video’s getoond (sociale druk om goede film te maken) en de beste film werd beloond (gaming element).
Uit evaluatie (98 responses) blijkt tweederde de samenvattingen niet meer te hebben teruggekeken. Niet iedereen dacht eraan om terug te kijken. Meesten vonden het best nuttig om verslag te maken. Maar studenten willen wel rendement (behavioristische beloning), bv. door bijdragen te belonen met cijfer. Daarnaast nog de wens zich te bekwamen in maken van video’s.
Mijn bevindingen:
– Mooi dat het leren hier op een unieke manier wordt getriggerd
– Actief met de stof bezig zijn
– Stimulering van peer tutoring
– Samenvatten is mooi, maar niet effectief, daarnaast zijn samenvattingen persoonlijk
– Studiebelasting? Van de andere kant zorgt deze inspanning dat op het einde minder hoeft te doen, dus dat valt wel mee.

Spreker 4: Pascal Haasebroek (Universiteit van Leiden)
Normaal liet de docent de student pitches geven en hij beoordeelde deze samen met iemand uit het werkveld. Nu heeft hij de studenten 2 minuten voor een greenscreen gezet in een studio en de pitches opgenomen. Al deze pitches op een blog geplaatst en de studenten mochten feedback geven en 10 likes uitdelen. Zo ontstaat een ranking. Dit werd als leuk ervaren en leerzaam. Blijkt dat de peer feedback van hoge kwaliteit was. Zo is de applicatie pitch2peer (add-on Bb beschikbaar) ontstaan. Studenten kunnen nu zelf video’s plaatsen en iedereen kan zien en beoordelen zoals bij trip advisor.
Mijn bevindingen
Studenten oefenen zo veel skills. Zoals presenteren, feedback geven, hoofdzaken filteren en ook standpunt verdedigen (argumenteren). Dit werkt goed bij kleine groepen, maar ook bij grote? Vanuit de zaal werd nog de kanttekening geplaatst of dit voor alle onderwijseenheden kan?

Spreker 5: Robert Hulsman (AMC/UvA)
In dit voorbeeld gaat het over de inzet van video bij summatief toetsen. Studenten geneeskunde nemen hun gesprekken met simulatiepatiënten op, plaatsen die op een centrale plek en reflecteren op elkaars video’s. De student geeft drie leermomenten, peers geven feedback. De student, docent en drie medestudenten beoordelen het gesprek en geven feedback. Maakt gebruik van eenvoudige techniek die standaard op iedere laptop aanwezig is of makkelijk via AV-dienst kan worden geleend.
Mijn bevindingen
– Duurzaam doordat het in het curriculum als summatief element is opgenomen
– Je leert ook van de gesprekken van andere studenten, dat voorheen veel moeilijker was omdat je niet al die situaties kon naspelen
– We zien ook bij fysiotherapie van Zuyd dat peers bekwaam blijken te zijn in het beoordelen en het beantwoorden van vragen. Ofschoon dit door de zaal in twijfel werd getrokken.

Afsluiting
Luuk Terbeek (VU, Amsterdam) en Co-voorzitter SIG Blended Learning gaf nog een leuke korte terugblik met de meest markante zaken. Ik vond het een stimulerende en enthousiasmerende dag waar ik veel dingen van heb meegenomen. Wetende dat er ook nog veel werk te verrichten valt. Loesje heeft het goed gezien en dit is mijn bericht aan alle collega’s.

Chris Kockelkoren,
senior docent faculteit ICT
onderzoeker lectoraat Technologie Ondersteund Leren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *