Project aanbesteding kern digitale leeromgeving van start

DLO als bodemplaat met componenten

De DLO als bodemplaat met componenten. Foto: simonprodl, Pixabay

Het is een tijdje stil geweest omtrent het programma Digitale Leeromgeving. Er is echter het nodige gebeurd, waardoor we nu snel van start gaan met de aanbesteding van de ‘bodemplaat’ van de DLO.

Mede op basis van de BlueJeans-sessie van 31 januari heb ik gewerkt aan het programmaplan. In dit programmaplan worden drie projecten beschreven die in 2017 uitgevoerd zullen worden. Het eerste project heeft betrekking op het aanbestedingtraject, het tweede project op het opschonen van Blackboard en het derde project op de voorbereiding van de implementatie (denk aan de voorbereiding van ondersteuning van docenten).

Het programmaplan is besproken binnen de stuurgroep en vervolgens bijgesteld. Verder heb ik een presentatie over het programma verzorgd tijdens het DirecteurenOverleg. Ik heb ook gesprekken gevoerd met managementteams van faculteiten over wat het programma gaat betekenen voor inspanningen door faculteiten. Een enkel gesprek zal ik nog voeren.

Gisteren heb ik samen met Els Verhoef (interim directeur O&O) overleg gehad over het programmaplan met het College van Bestuur. Het CvB had een aantal waardevolle op- en aanmerkingen die ik zal verwerken in de definitieve versie van het plan. Ik heb echter ook groen licht gekregen voor de uitvoering ervan. Het CvB kan zich ook vinden in het advies van de stuurgroep DLO te kiezen voor het scenario waarin wordt uitgegaan van een (kern-)leermanagement systeem als bodemplaat waar andere applicaties mee geïntegreerd worden (denk daarbij aan Office 365 of Video@Zuyd). Het voorkomen van redundantie van functionaliteiten en kostenbeheersing zijn hierbij wel belangrijke aandachtspunten. De notitie over scenario’s staat nu ook op Office 365 (toegankelijk voor mensen met een Zuyd-account).

De komende maanden zullen vooral in het teken staan van de aanbesteding van de ‘bodemplaat’. Deze bodemplaat vormt de kern van de digitale leeromgeving, die uit verschillende applicaties en systemen bestaat. De vergelijking met Lego is geen vreemde. Op dit moment vormt Blackboard deze kern. Het contract met Blackboard loopt eind 2018 af, en mag zonder aanbesteding niet worden verlengd.

We hebben een projectgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor de organisatie van de aanbesteding. In deze projectgroep zitten Roy Wagendorp (senior tactisch inkoper), Hans Lasschuit (Informatie architect), Irene Custers (docent faculteit IBC), Chris Kockelkoren (docent faculteit ICT) en ik. We zoeken nog een studentlid.

Eén van de eerste activiteiten is het organiseren van workshops voor docenten en studenten over de vraag aan welke eisen en wensen de kern van de digitale leeromgeving moet voldoen.

Docenten, studenten en ook andere betrokken medewerkers kunnen zich binnenkort inschrijven voor één van deze bijeenkomsten op:

  • Maandag 1 mei, 14.30-16.30 uur (Brusselseweg 150)
  • Woensdag 3 mei, 14.30-16.30 uur (Ligne 1, Sittard)
  • Donderdag 4 mei, 10-12 uur (Nieuw-Eyckholt, Heerlen)
  • Dinsdag 9 mei, 10-12 uur (Ligne 1, Sittard)
  • Woensdag 10 mei, 15.30-17.30 uur (Nieuw-Eyckholt, Heerlen)
  • Donderdag 11 mei, 14.30-16.30 uur (Bethlehemweg, Maastricht)

In het najaar organiseren we sessies voor docenten en studenten waar we een aantal systemen gaan testen.

Daarnaast willen we dat opleidingen werk maken van het opschonen van de digitale leeromgeving. Blackboard bevat ruim 2700 ruimtes die zeker niet allemaal bewaard hoeven te worden. Een aantal hiervan is leeg of wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt. Verder bevatten cursussen ook bronnen die verouderd zijn en niet meer worden gebruikt. Als je gaat verhuizen dan is het van belang dat je de kasten opruimt. Indien Zuyd overstapt naar een andere kern van de DLO (wat uit het aanbestedingstraject moet blijken), is het van belang om Blackboard op te ruimen. Maar ook als zou blijken dat Zuyd BlackBoard blijft gebruiken, is het zaak deze leeromgeving op te schonen. Er zal immers in alle gevallen gekozen worden voor een gehoste variant waarbij Zuyd betaalt naar gebruik.

We willen deze operatie binnen faculteiten gecoördineerd wordt. Daarom hebben we een profielschets gemaakt voor een projectleider. Ook zullen we hulpmiddelen ontwikkelen die kunnen helpen bij het opschonen. Dit zal met name na de zomervakantie gaan spelen.

Impressie studieochtend e-learning Facility Management

Op donderdag 9 februari j.l. heeft de projectgroep e-learning van de opleiding Facility Management een studieochtend verzorgd over het ICT en leren. Deze projectgroep is in het leven  geroepen om e-learning binnen de opleiding verder te implementeren. Op deze blog hebben we hier vaker aandacht aan besteed.

Lees verder

Memo urgentie DLO-(programma)

Een paar weken geleden heeft Wilfred Rubens een kennisclip over de urgentie gemaakt. Deze clip is gebaseerd op een memo over de urgentie van het programma van de digitale leeromgeving voor Zuyd Hogeschool (DLO). Dit memo kan nu ook worden gedownload (pdf; een Zuyd-account is noodzakelijk).

Deze urgentie is drieledig:

• De urgentie van een digitale leeromgeving op zich.
• De urgentie van een aanbestedingstraject.
• De urgentie om nu met het DLO-programma te starten.

Mijn conclusie is dat de urgentie op al deze drie aspecten hoog is. Dat heeft te maken met de huidige situatie, de bijdrage die een digitale leeromgeving met name kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van Zuyd Hogeschool, aan het ‘efficiënt’ kunnen doceren en studeren binnen Zuyd Hogeschool, aan het kunnen monitoren van de voortgang van studenten en aan flexibilisering van het onderwijs. Daarnaast is de urgentie vanuit de optiek van ‘rechtmatigheid’ en tijdsdruk hoog.

Deze notitie is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met groepen sleutelfiguren binnen Zuyd Hogeschool, gehouden in week 44 en verschillende gesprekken met individuele betrokkenen.

Kennisclip urgentie programma digitale leeromgeving

In onderstaande videoclip gaat programmamanager Wilfred Rubens in op de urgentie van het programma van de digitale leeromgeving voor Zuyd (DLO).

Deze urgentie is drieledig:

  • De urgentie van een digitale leeromgeving op zich.
  • De urgentie van een aanbestedingstraject.
  • De urgentie om nu met het DLO-programma te starten.

Lees verder