Impressie SURFacademy seminar ‘Gebruik van video bij blended learning’

Chris Kockelkoren is op 8 december aanwezig geweest bij een SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. Tijdens een seminar wordt samen geleerd door kritisch te kijken naar enkele good practises en deze te bespreken. Chris heeft daar de ervaringen gedeeld over het gebruik van video bij het vak Logica van de faculteit ICT, ontwikkeld in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI.

Hieronder een impressie van Chris van deze middag waarbij hij zijn bevindingen en persoonlijke leermomenten/opmerkingen geeft. Op weblectures.nl kan je een verslag van de hele dag horen/zien en alle commentaren van de zaal lezen: deel 1 (waaronder de presentatie van Chris) en deel 2.

Lees verder

Studiedag HMSM Blended Learning

De Hotel Management School Maastricht is het studiejaar in september 2016 gestart met een studiedag over Blended learning. Het doel was collega’s te inspireren om binnen hun onderwijs technologie in te zetten om het leren ook buiten het leslokaal te stimuleren. Een collega van de Nieuwste Pabo en expert op het gebied van ICT-toepassingen in het onderwijs, Ankie van de Broek, bracht mooie voorbeelden mee om te laten zien hoe je contactactiviteiten kan afwisselen met online onderwijsactiviteiten. Ze zette deze voorbeelden meteen in tijdens en voorafgaand aan de workshop. Zo werd aan elke collega gevraagd om voor aanvang van de studiedag een filmpje te bekijken over Blended Leaning.

De studieochtend startte Ankie van de Broek met een korte quiz middels het online programma Kahoot! (Klik hier voor meer informatie over Kahoot! op Dingen@Zuyd) over de inhoud van het filmpje, zodat bij iedereen de voorkennis werd geactiveerd. We kregen informatie over het TPACK model waarmee duidelijk werd welke informatie een docent nodig heeft om ICT effectief in te zetten in zijn onderwijs.

Het TPACK model (Koehler & Mishra, 2006)
(Klik hier voor meer informatie over TPACK)

Via de digitale tool Padlet (Klik hier voor meer informatie over Padlet op Dingen@Zuyd) werd het mogelijk om alle reeds aanwezige kennis en ervaringen met betrekking tot de verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs uit te wisselen. We bleken stiekem al veel te weten en te hebben gebruikt. Deze Padlet met informatie is na de bijeenkomst ter beschikking gesteld aan alle collega’s, zodat we elkaar beter weten te vinden wanneer we vragen hebben over de inzet van een specifieke toepassing. Op die manier kunnen we ons onderwijs net wat smeuïger maken, maar vooral efficiënter inrichten voor de student. Want welke student wil dat nu niet: vanuit je luie stoel naar een kennisclip van je docent kijken om vervolgens in de les direct de vragen te kunnen stellen die bij je op kwamen tijdens het voorbereiden van de lesstof.

“kruiden en specerijen kunnen, in de juiste verhouding het gerecht smakelijker en interessanter maken, maar mogen geenszins overheersen”.

Met deze spreuk werd de studieochtend afgesloten, waarmee we onszelf ook de ruimte geven om de meer traditionele onderwijsmethoden te blijven inzetten binnen ons lesprogramma.

We zijn in elk geval een aantal digitale tools rijker die ons helpen als docent van de 21e eeuw de student actief en betrokken deel te laten nemen aan het onderwijsproces. En mochten we het allemaal even niet meer weten… op http://dingen.zuyd.nl is een prachtig overzicht te vinden van de laatste technologische ontwikkelingen voor het onderwijs.

Go blended!

Anneriet Florack
Onderwijskundige Hotel Management School Maastricht

Impressie studieochtend e-learning Facility Management

Op donderdag 9 februari j.l. heeft de projectgroep e-learning van de opleiding Facility Management een studieochtend verzorgd over het ICT en leren. Deze projectgroep is in het leven  geroepen om e-learning binnen de opleiding verder te implementeren. Op deze blog hebben we hier vaker aandacht aan besteed.

Lees verder

SURF Notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model

componentenDe notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model is een vervolg op de publicatie Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar één geheel (zie het blogbericht hierover).

De persoonlijke en flexibele digitale leeromgeving is opgebouwd uit losse componenten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: uit welke gegevens en functionaliteiten bestaan deze componenten, hoe hangen ze met elkaar samen en welke standaarden zijn nodig om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken? De antwoorden hierop lees je deze notitie.

Bron: SURF