SURF publicatie:Toets- en vragenbanken in het onderwijs

Er valt enorme winst te boeken door vragen op te slaan in digitale toets- en vragenbanken, ook wel itembanken genoemd. Op deze manier kunnen meerdere docenten gebruik maken van de toets- en vragenbank en de samenwerking bevordert de kwaliteit. In deze thema-uitgave vertellen verschillende experts over hun ervaringen met het werken aan itembanken en wat er komt kijken bij het opzetten ervan.

Bron: SURF

8 redenen volgens de deskundigen om te starten met een itembank:

  1. De kwaliteit van je onderwijs wordt beter
  2. Vergroten van de effectiviteit van docenten
  3. Studenten komen qua kennis beter uit de verf
  4. Het gebruik van itembanken en oefentoetsen leidt tot betere professionals
  5. Efficiency, heldere kosten-baten verhouding en een betere kwaliteit
  6. Enthousiaste studenten en docenten
  7. Flexibele leerroutes en leerwegonafhankelijk toetsen
  8. Succesvolle samenwerking bewijst dat het werkt

De Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing is van essentiële waarde voor onderwijskwaliteit: correcte, volledige en betrouwbare toetsing waarborgt passende beslissingen rond studenten en juiste (eind)beoordeling van studieresultaten.

Het lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd en het lectoraat Toetsen en Beoordelen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben samen een instrument ontwikkeld die opleidinen in staat stelt de regiete nemen bij het analyseren, verbeteren en borgen van toetskwaliteit. De methodiek is toepasbaar binnen hbo- en universitair onderwijs.

Lees verder

Digitaaltoetsbeleid: handreiking en stappenplan #SURF

handreiking-digitaal-toetsbeleid

Uit een inventarisatie van SURF in 2015 blijkt dat nog weinig instellingen beleid ontwikkelen voor digitaal toetsen. Het invoeren van digitaal toetsen blijkt een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Er is een toenemende behoefte aan digitaal toetsen, maar instellingen vragen zich af hoe dit eruit zou moeten zien.

Met deze handreiking helpt SURFnet instellingen op weg om digitaal toetsen met beleid in te voeren.

Bron: SURF

stappenplan-digitaal-toetsbeleid-schrijven

 

Het stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven (pdf) is een verkorte versie van de handreiking. Deze verkorte versie is gemakkelijk bij de hand te houden bij het schrijven aan of het voeren van een gesprek binnen je instelling over digitaaltoetsbeleid. De handreiking bevat meer toelichting, achtergrondinformatie en hulpvragen.

Bron: SURF

 

Toetsen als integraal onderdeel van het leerproces

DigitaalToetsenVaak wordt bij digitaal toetsen gedacht aan efficiency: grote aantallen studenten tegelijk een toets laten afnemen, tijdsbesparing realiseren bij het nakijken en veel minder gesleep met papier. Zoals Rienke Schutte al schreef in het blogbericht, gaat het bij innovaties op het gebied van digitaal toetsen niet meer over digitale afname van toetsen maar wordt dit gezien als een integraal onderdeel van het leerproces.Denk aan het direct verstrekken van feedback aan studenten; het inzetten van computer-adaptieve toetsen die zich aanpassen aan het niveau van de student.

In de thema-uitgave Innovaties in digitaal toetsen van SURF staan meerdere voorbeelden van hoe digitaal toetsen het onderwijs kan verrijken. Het adagium ‘toetsen van leren’ verandert naar ‘leren van toetsen’.

In de publicatie zijn praktijkvoorbeelden opgenomen waaronder de succesvolle module van Social Work (pag. 9). Frans Roovers heeft hierover presentaties verzorgd tijdens een seminar van SURF over digitaal toetsen en leren, en ook tijdens visie-workshop DLWO (zie laatste item in dit blogbericht).Glossy_FR

De module OLP8 begint deze week weer. Dat studenten ook enthousiast zijn over deze module laat deze teaser zien die Frans gemaakt heeft voor de groep studenten die nu aan de slag gaan.

Zie ook andere blogberichten over digitaal toetsen.