Memo urgentie DLO-(programma)

Een paar weken geleden heeft Wilfred Rubens een kennisclip over de urgentie gemaakt. Deze clip is gebaseerd op een memo over de urgentie van het programma van de digitale leeromgeving voor Zuyd Hogeschool (DLO). Dit memo kan nu ook worden gedownload (pdf; een Zuyd-account is noodzakelijk).

Deze urgentie is drieledig:

• De urgentie van een digitale leeromgeving op zich.
• De urgentie van een aanbestedingstraject.
• De urgentie om nu met het DLO-programma te starten.

Mijn conclusie is dat de urgentie op al deze drie aspecten hoog is. Dat heeft te maken met de huidige situatie, de bijdrage die een digitale leeromgeving met name kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van Zuyd Hogeschool, aan het ‘efficiënt’ kunnen doceren en studeren binnen Zuyd Hogeschool, aan het kunnen monitoren van de voortgang van studenten en aan flexibilisering van het onderwijs. Daarnaast is de urgentie vanuit de optiek van ‘rechtmatigheid’ en tijdsdruk hoog.

Deze notitie is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met groepen sleutelfiguren binnen Zuyd Hogeschool, gehouden in week 44 en verschillende gesprekken met individuele betrokkenen.

Kennisclip urgentie programma digitale leeromgeving

In onderstaande videoclip gaat programmamanager Wilfred Rubens in op de urgentie van het programma van de digitale leeromgeving voor Zuyd (DLO).

Deze urgentie is drieledig:

  • De urgentie van een digitale leeromgeving op zich.
  • De urgentie van een aanbestedingstraject.
  • De urgentie om nu met het DLO-programma te starten.

Lees verder

SURF Notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model

componentenDe notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model is een vervolg op de publicatie Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar één geheel (zie het blogbericht hierover).

De persoonlijke en flexibele digitale leeromgeving is opgebouwd uit losse componenten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: uit welke gegevens en functionaliteiten bestaan deze componenten, hoe hangen ze met elkaar samen en welke standaarden zijn nodig om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken? De antwoorden hierop lees je deze notitie.

Bron: SURF