Video en online leren

Voorjaar 2015 verscheen het onderzoeksrapport: Video and Online Learning: Critical Reflections and Findings From the Field. In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek en online cursussen bevindingen over het gebruik van video in MOOCs en andere vormen van online leren nader toegelicht. Het rapport besluit met een reeks aanbevelingen bedoeld om bewustwording en kritische reflectie over de rol van video in online leren te stimuleren.

Bij online leren (MOOCs, blended learning) is video inmiddels de meest voorkomende manier van content delen. Er zijn 2 type video’s die het meest ingezet worden

1. Talking head style; docent wordt opgenomen terwijl hij lesgeeft voor de camera
2. Tablet capture met voice over ofwel de Khan Academy manier

Als je video op de juiste manier inzet kan het veel toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs, maar er wordt vaak onvoldoende over nagedacht of video wel het goede medium is om de gewenst onderwijskundige doelen te bereiken.

Uit het onderzoek volgen drie aanbevelingen die kunnen helpen bij het optimaliseren van het gebruik van video in online leren context:

  1. Denk goed na of video is het meest geschikte medium voor het bereiken van uw leerdoelen.
  2. Als je video wilt gebruiken, maak dan een bewuste ontwerpkeuze over welke stijl video productie (s) te gebruiken zodat je optimaal gebruik maakt van het medium
  3. Overweeg bij het produceren van online video gebruik te maken van ‘light’ of Do It Yourself tools en leg de nadruk op mediageletterdheid. Dit brengt de kosten aanzienlijk naar beneden.

De bijlage van dit rapport bevat omschrijvingen van diverse varianten van videotoepassing. Deze is door de redactie van weblectures.nl vertaald.

videovarinaten

Klik op de afbeelding om het pdf te downloaden

Bron: weblectures.nl

 

Visuele feedback bij gitaaronderwijs

Met financiële middelen van het Zuyd Innoveert heeft Frans Gulikers, docent Conservatorium, in 2014 een website gemaakt waarmee audiovisuele ondersteuning en feedback ingezet wordt bij het gitaaronderwijs aan de opleiding Docent Muziek. Op deze WordPressomgeving staan korte video-opnames van basale gitaarvaardigheden en praktische opdrachten..

 

Doel van het project: door aan studenten beelden beschikbaar te stellen via een digitale leeromgeving, kunnen zij op een door hen gekozen tijdstip en frequentie kennis nemen van de geregistreerde informatie. Tevens kunnen studenten hun eigen product vergelijken met voorbeelden die zijn ingespeeld door de docent of andere studenten.

Frans startte zijn project met een oriëntatie over hoe het project technisch het beste kon worden vorm gegeven. De samenwerking met Frans Roovers, I-team leverde veel bruikbare input op.Daarna werden korte instructiefilmpjes en de website gemaakt. Op basis van feedback, gegeven door collega’s en studenten werd de website en inhoud steeds weer aangepast. Tijdens het studiejaar 2014-2015 is de omgeving ingezet tijdens de lessen. Al het materiaal dat ontwikkeld is voor deze lessencyclus is open beschikbaar en her te gebruiken.

Studenten kunnen op deze manier, op ieder moment, hun eigen spel vergelijken met de voorbeeld video-opnames. Door het ‘flippen’ van het gitaaronderwijs wordt tijdens de les meer tijd worden besteed aan bv. de artistieke ontwikkeling van de student.

FransGulikersFrans is nog steeds bezig met doorontwikkeling van de omgeving. Er zijn inmiddels ook opdrachten toegevoegd die studenten moeten uitvoeren met behulp van de informatie op de website. Tip van Frans Gulikers aan iedereen die met onderwijsvernieuwing begint/bezig is:

Praat in de beginfase met zoveel mogelijk mensen over je project. Ga niet het wiel uitvinden.

Flipped classes bij organische chemie: betere studieresultaten!

Inge van Putten, docente bij de faculteit Beta, heeft in de leerlijn organische chemie van de opleiding Applied Science het concept Flipped Classes toegepast. Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd van woensdag 3 juni j.l. heeft Inge laten zien hoe ze dat gedaan heeft en wat de resultaten zijn.

In de leerlijn organische chemie leren studenten in het eerste jaar hoe moleculen met elkaar reageren. Een struikelvak met lage rendementen. Bovendien, als ze deze basis niet goed beheersen gaat het in de vervolgmodules ook mis. Het gaat om conceptmatig begrip wat alleen verkregen kan worden door begeleid te oefenen. De oorspronkelijk opzet van dit vak met hoorcolleges is al een tijd geleden verlaten. Maar ook de opzet waarbij er één werkcollege is voor de theorie en één om te oefenen biedt studenten te weinig begeleide oefenmogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd heeft Inge laten zien hoe ze het nu doet: met zelf opgenomen video’s van maximaal 8 minuten die studenten thuis moeten bestuderen.
IvPResultaten

Kernpunten uit haar betoog:

  • niet minder, maar andere contacttijd
  • theorie aanbieden buiten de les
  • in de les borgen dat studenten de filmpjes bekijken
  • in de les individueel en samen aan de slag

Resultaat: de studenten vinden het fijn om op zo’n manier te werken en de studieresultaten gaan significant omhoog!

FeedbackFruits

Dinsdag 3 februari verzorgde FeedbackFruits tijdens een freelunchsessie een demonstratie over hun tools waarmee het onderwijs interactiever gemaakt kan worden. De aanwezige docenten waren enthousiast en zouden hiermee graag experimenteren. Het I-team onderzoekt verder of een pilot tot de mogelijkheden behoort.
De sessie is terug te kijken via media.zuyd.nl.

FeedbackFruits Dialog from FeedbackFruits on Vimeo.

Het doel van FeedbackFruits is het onderwijs interactiever te maken. Het biedt tools waarmee studenten en docenten meer open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Het ondersteunt Blended Learning en Flipped Classroom met 3 functies: Share, Live & Dialog.
Share is een soort stemfunctie, vergelijkbaar met ShakespeakDialog kan discussie tussen studenten stimuleren. Share is de functie om kennis delen te bevorderen. Het kan als plug-in in Blackboard worden gebruikt, maar ook benaderd worden via SURFconext naar de eigen FeedbackFruits-omgeving. De documenten die via FeedbackFruits worden geupload komen niet in Blackboard maar op hun servers, die in Duitsland staan.

Het is mogelijk om ‘likes’ uit te delen, en met deze ‘vitamines’ kan je course leader (badges=gamification) worden. Bij video’s is het mogelijk opmerkingen te plaatsen of vragen op te nemen en die weer te delen. Dit is ook mogelijk bij teksten. Een pdf kan je lezen, belangrijke stukken tekst als notitie opslaan, waarmee je later altijd weer terug kunt naar de oorspronkelijke bron. Alles eigenlijk ter stimulering van peer-to-peer leren en peer-feedback. Kennis delen, online samenwerken, elkaar stimuleren en actief leren bevorderen; allemaal ingrediënten die dienen ter bevordering van de motivatie van studenten en docenten.

FeedbackFruits

Klik op de afbeelding voor de Engelstalige brochure

Gedeeltelijk herblogd van 2beJAMmed