Code of practice for learning analytics

LearningAnalytics

CC-BY Doug Clow

Steeds vaker lees je over ‘gepersonaliseerd leren’. Geen toetsen meer, maar het hele jaar beoordeeld worden. Met learning analytics en adaptief onderwijs is dat mogelijk. Hiermee wordt wel privacygevoelige data verzameld. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wietse van Bruggen (Kennisnet) introduceert in zijn bijdrage op Frankwatching duidelijk met welke morele dilemma’s onderwijsinstellingen in de nabije toekomst te maken krijgt.

Lees verder op Frankwatching: Learning analytics: hoe gaan scholen om met gepersonaliseerd leren?

Jisc (een vergelijkbare organisatie als SURF, het bevordert innovatie in onderwijs en onderzoek in het Verenigd Koninkrijk) heeft de Code of practice for learning analytics gepubliceerd. Onderwijsinstellingen die data verzamelen ten behoeve van Learning Analytics behoren dit op een wettelijke en ethische manier te doen (zie ook BIV-classificatie: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid). Zij moeten transparant zijn in de wijze waarop zij data verzamelen en rekening houden met de privacy van de studenten.

Nieuwe strategische visie hogescholen #hbo2025

hbo2025De Vereniging Hogeschool  heeft 19 mei haar agenda voor de komende 10 jaar gepresenteerd: “Wendbaar & Weerbaar” (pdf).

Vanuit de invloed van digitalisering en internationalisering in ons leven, en dat onze samenleving opener en meer verbonden, worden de kernwaarden en uitdagingen voor het hbo geschetst. Hierbij zijn kenniscirculatie en aanpassingsvermogen cruciaal, zoals dat ook al in het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie‘ vermeld stond (zie hoofdstuk 9 over onderwijs).

Als kernwaarden worden benoemd:

  1. hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid (maatschappelijke functie, duurzaamheid, emancipatiefunctie)
  2. hogescholen streven naar verantwoordelijke afgestudeerden
  3. hogescholen maken kennis toepasbaar (in samenwerking met werkveld)

In kernwaarde 2 komt nadrukkelijk het gedachtengoed van Biesta aan de orde: 1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Er is dus aandacht voor ‘bildung’.

Als uitdagende opdrachten zijn geformuleerd

opdrachtenhbo2025

Aandacht voor talentontwikkeling, blended learning, levenlangleren, onderzoeken, masterniveau, netwerken, professionele leergemeenschappen, samenwerken, termen die binnen Zuyd ook regelmatig vallen, komen allemaal langs. De opdrachten zijn nogal voordehandliggend, maar desalniettemin uitdagend. Zeker als het streven is om in 2025 als instelling een lerende cultuur te hebben.

Eerder geblog op 2beJAMmed

 

Wat maakt een informatiebeleidsplan zo effectief?

In de 4W-uitgave van Kennisnet is in 2013 het artikel van Ruben Vanderlinde en Johan van Braak van de Universiteit Gent gepubliceerd waarin zij (gebaseerd op hun onderzoek: ‘A New ICT Curriculum for Primary Education in Flanders: Defining and Predicting Teachers’ Perceptions of Innovation Attributes’) aantonen dat op die onderwijsinstellingen waarin docententeams samen nadenken over de inzet van ict, hiervoor een beleidsplan opstellen, het inzetten effectiever gebeurt dan op scholen waar zo’n plan niet ontwikkeld wordt.

Een opzetten van een ict-beleidsplan bestaat ook uit concrete handvaten en hoort een cyclisch proces te zijn. Volgens het onderzoek komen in een ict-beleidsplan vijf categorieën aan bod:

  • Visieontwikkeling met betrekking tot de plaats van ict in onderwijs
  • Een kostenplaatje omtrent ict
  • Ict-beleid op de infrastructuur (hardware en software)
  • Beleid rond professionalisering van docenten op het gebied van ict
  • De plaats van ict in het curriculum

ictbeleidsplan

Download pdf

Op weg naar een nieuwe DLWO

Dinsdag 31 maart vond de eerste bijeenkomst met collega’s uit het onderwijs (docenten, ICTO-coördinatoren, Blackboard-key-users) plaats over het visietraject van de DLWO voor Zuyd. Aanleiding van dit visietraject is regelgeving voor een Europese aanbesteding bij een opdracht boven de €207.000. Indien uit het pakket van eisen blijkt dat de toekomstige DLWO van Zuyd een samenstel van digitale diensten wordt die per systeem niet de drempelwaarde overschrijdt, dan hoeft het aanbestedingstraject niet per 1 januari te worden opgestart. Dan zal de vorming van de DLWO wel verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

De 25 aanwezigen werden mbv onderstaande presentatie geïnformeerd over het visietraject waarbij de projecten Leven Lang Leren, Video@Zuyd en Blended learning bij de gezondheidszorgopleidingen voor nadere input kunnen zorgen.

Tijdens de sessie zijn ook de ICT-trends voor het onderwijs vanuit Kennisnet Trendrapport 2014/2015 en het Horizon Report 2015 besproken. Na een stemronde met mentimeter kwamen ‘samenwerking met andere instellingen’, ‘BYOD’ en ‘Blended Learning’ als belangrijke trends voor LLL en Learning Communities binnen Zuyd.

TrendanalyseTer voorbereiding van deze bijeenkomst ontvingen de genodigden het concept-document ICT in Onderwijs & Onderzoek. Tijdens de discussie kwam naar voren dat men zich zorgen maakt over de ruimte die docenten krijgen om vanuit veranderende vernieuwende inzichten over leren hun onderwijs moeten gaan ontwerpen. Docenten blijken goed in staat te zijn om leerdoelen te formuleren, te bedenken wat dit voor hun eigen activiteiten betekent maar dat het ontwerpen van eigentijdse leeractiviteiten voor studenten een stuk moeilijker is. Dit pleit voor het inzetten van learning design teams of ontwikkelteams die docenten/opleidingen hierbij kunnen ondersteunen en adviseren (Learning and Teaching Centre voor Zuyd?).

Na het eind van de bijeenkomst hebben 6 collega’s zich aangemeld voor de klankbordgroep waarmee de Werkgroep DLWO op een reguliere maar vrijwillige basis kunnen sparren over de nadere formulering van de visie voor de DLWO van Zuyd.

De bijeenkomst is opgenomen en is door iedereen met een Zuyd-account terug te kijken via media.zuyd.nl