21e eeuw campus

Het onderwijs staat voor de uitdaging om curricula te ontwikkelen die relevant zijn voor de 21ste eeuw. Die 21ste eeuw kenmerkt zich door een lerende, innovatieve samenleving, ook wel kennissamenleving genoemd. Het innovatieve karakter brengt met zich mee dat (aankomende) professionals meer, langer en breder moeten blijven leren.

Speciaal hiervoor heeft Jet Houwers een digitale interactieve kaart ontwikkeld: de 21ste eeuw campus. Die campus is bedoeld voor onderwijsmakers en beleidsmakers die bezig zijn met de vormgeving van een eigentijds, risktaking, digitaal curriculum op basis van onder andere didactische- en samenwerkende leerprincipes. Deze 21ste eeuw campus kan gebruikt worden in ieder curriculum of iedere module.

21campus

21st-eeuw-campus-interactieve-pdf

Lees hier het hele artikel in Onderwijsinnovatie (2014, nr. 4) van Jet Houwers en Freddy Veltman-van Vugt.

Slagvaardig met ICT

In zijn dissertatie  ‘Slagvaardig met ICT’ legt Frans Jacobs (docent aan Zuyd Hogeschool) een verband tussen mondiale digitale ontwikkelingen, ontwikkelingen in Nederland en innovatiedoelen die voor het onderwijs leidend zouden moeten zijn.

Frans Jacobs ontwierp twaalf ontwerpprincipes voor leeromgevingen die vormen van online leren voor studenten mogelijk maken, ook in het contact met beroepsbeoefenaren uit sectoren waarin zij willen gaan werken.

ontwerpprincipes

Van het proefschrift is ook een verkorte uitgave verschenen:

SlagvaardigICT

Klik op de afbeelding om deze verkorte uitgave te openen

ICT-competenties

Algemene ICT-competenties
in het kader van 21st Century skills kunnen als volgt omschreven worden:
Informatievaardigheid: de capaciteit om informatie op een efficiënte en effectieve manier te vinden, informatie kritisch en deskundig te evalueren, en om informatie nauwkeurig en creatief te gebruiken;
ICT geletterdheid: het gebruik van digitale technologie, communicatie instrumenten en/of netwerken om toegang te krijgen tot informatie en informatie te beheren, te integreren, te evalueren, en te creëren teneinde te kunnen functioneren in een kennismaatschappij;
Technologische geletterdheid: het vermogen om technologie te gebruiken, te begrijpen en te evalueren, alsmede om technologische principes en strategieën te begrijpen, die nodig zijn om oplossingen te ontwikkelen en doelen te realiseren.

Zie de discussienota 21st Century skills van Joke Voogt en Natalie Roblin.