SURF Whitepaper open badges en microcredentialing

Open badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. In deze whitepaper brengt SURF de kansen in kaart die open badges het Nederlandse onderwijs kunnen bieden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcrendentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s.

via SURF

MOOCs: What The Open University research tells us #onderwijsontwerpen

OU
Ferguson, Rebecca; Coughlan, Tim and Herodotou, Christothea (2016). MOOCS: What The Open University research tells us. Institute of Educational Technology, The Open University, Milton Keynes.

In dit rapport van de Britse Open Universiteit zijn op basis van diverse interne onderzoeken aanbevelingen geformuleerd voor MOOCs (Massive Open Online Courses). De aanbevelingen op het gebied van didactiek zijn volgens Wilfred Rubens ook relevant bij het ontwerpen van blended onderwijs. Op zijn blog schrijft hij dat deze onderzoeken aantonen dat je ook tijdens het verloop van de cursus moet investeren in ondersteuning en begeleiding.

Dat betekent dat lerenden de gelegenheid moeten hebben om vragen te stellen, zorgen te kunnen uiten en om hulp kunnen vragen. Ook zouden lerenden gemotiveerd moeten worden om anderen te helpen.

Learning analytics zou binnen learning design gebruikt moeten worden om probleemgebieden en motivatie ‘interventies’ te identificeren zodat uitval kan worden voorkomen en de impact van verschillende modellen voor ondersteuning kan worden benut. Verder wordt het belang van interactie benadrukt voor kennisdeling tussen docenten

Interactie tussen lerenden, met docenten en met materialen, gestructureerde taken, motiverende video’s en live uitzendingen worden beschouwd als belangrijke onderdelen van een effectieve didactiek.

Verder pleit men voor zorgvuldig ontworpen beoordelingen (met constructieve feedback, feedforward en de erkenning van prestaties) en ondersteuning voor degenen die dit nodig hebben.

Open onderwijs. Waar hebben we het eigenlijk over?

Open onderwijs, blended learning, flipped classroom, open content, MOOC, open courseware ….. waar hebben we het eigenlijk over? Er bleek behoefte aan een gemeenschappelijk begrippenkader en om helderheid te bieden aan het soms verwarrende jargon. Dit begrippenkader van SURF beschrijft een aantal kernbegrippen rondom online onderwijs. Naast beknopte definities, die vaak zijn afgeleid van internationaal gangbare definities, is er een toelichting en wordt verwezen naar bronnen voor meer informatie.

begrippenkader

Flipped classroom
De flipped classroom is een onderwijsvorm waarbij het hoorcollege en huiswerk zijn omgedraaid. Studenten bekijken weblectures of andere online leermaterialen voordat zij naar college gaan. Het college wordt vervolgens gebruikt voor verdieping, verrijking, oefening, discussie of het beantwoorden van vragen.

Blended learning
Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij 30% tot 80% van de leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn. Het doel is onderwijs te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken.

Online onderwijs
Online onderwijs is onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten volledig of voor ten minste 80% via het internet beschikbaar worden gesteld.

elearning

Bron: SURF. Zie hier de definities van de overige begrippen: MOOC, Open onderwijs, Open content, Open educational resources, Open coursewar, Creative Commons, Repositories, Weblectures, leerplatform voor online onderwijs

Open access publiceren

Is over tien jaar al het met belastinggeld bekostigde wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk? Volgens een artikel in het nieuwe nummer van OnderwijsInnovatie (maart 2015) moet dat kunnen.

Er zijn op dit moment al veel peer-reviewed open access tijdschriften op verschillende vakgebieden. Op de site Directory of Open Access Journals vind je er meer dan 10.000. Eén van die tijdschriften is het Journal of Social Intervention waar Zuyd-lector Nol Reverda hoofdredacteur van is. Zuyd faciliteert Open Access publiceren daarnaast met een eigen instellingsrepository, waarin kennisproducten van Zuyd opgeslagen kunnen worden en op diverse platforms kunnen worden getoond. Op dit moment worden kennisproducten van docenten en studenten getoond op de HBO Kennisbank en via Google Scholar. Meer info bij publiceren op de Zuyd bibliotheeksite.

Open access publiceren gaat echter niet alleen over het beschikbaar stellen van wetenschappelijke artikelen, ook over de gestructureerde opslag en het herbruikbaar maken van onderzoeksdata. Daarvoor bestaat DANS (Data Archiving and Networking Services), een instituut van de KNAW en NWO. Daar kun je gegevens duurzaam archiveren voor hergebruik, bv.via het online archiveringssysteem EASY of het Dutch Dataverse Network.

In het artikel in Innovatie benadrukt Ester van Duuren (van de OU) verder het voordeel van Open access voor studenten: “Er zal veel meer data beschikbaar komen. Niet alleen krijgen studenten beter inzicht in wat er gebeurt op hun aandachtsgebied, ze kunnen straks ook data gaan hergebruiken voor hun eigen onderzoek of stage. En die resultaten zullen vervolgens weer sneller en onder een breder publiek verspreidt worden.”

Maar zover zijn we nog niet. Er is weerstand van uitgevers die hun geld verdienen met abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften. Over nieuwe businessmodellen en routes naar vrij toegankelijk wetenschappelijk onderzoek is men nog niet uitonderhandeld. Maar dat het die kant op gaat lijkt steeds waarschijnlijker.

Zie meer over blogs door Judith van Hooijdonkopi over Open Access op 2beJAMmed