Project Team Innovative Teaching (PTIT)

De Faculteit International Business & Communcation heeft in 2013 het Informatiebeleidsplan geaccordeerd. In dit plan waren diverse projecten geformuleerd voor de nabije en wat verdere toekomst. Het 1e speerpunt: het onderwijslokaal voor de toekomst, het X-lab [website www.x-labmaastricht.nl under construction], is inmiddels gerealiseerd. Hier kunnen docenten terecht met hun vragen naar nieuwe didactische methoden en experimenteren met nieuwe ICT (tools).
ICT-competenties staan hoog op de agenda van de faculteit. Via een Zuyd Innovatie macroproject is de faculteit met het Project Team Innovative Teaching (PTIT) gestart. In dit team participeert een docent van elke opleiding en 2 studenten. Momenteel doen zij onderzoek naar innovatieve onderwijsmethoden en worden de currical geanalyseerd op de toegepaste werkvormen. Vervolgens wordt een goed balans vast gesteld: wat is de ideale situatie? De ideeën worden afgestemd met studenten en docenten. In het jaarplan zullen de activiteiten worden opgenomen.
Het doel van het project is het aanbieden van activerend onderwijs: inspirerende lessen met meer aandacht voor 21st century skills.

 

Innovative Teaching: What is the project about? from PTIT Zuyd on Vimeo.

Momenteel is er ervaring met het inzetten van bloggen in het onderwijs, flipped classroom en role playing game.
Meer informatie via projectleider Rick Maijer, docent EU Affairs and Management.

Visuele feedback bij gitaaronderwijs

Met financiële middelen van het Zuyd Innoveert heeft Frans Gulikers, docent Conservatorium, in 2014 een website gemaakt waarmee audiovisuele ondersteuning en feedback ingezet wordt bij het gitaaronderwijs aan de opleiding Docent Muziek. Op deze WordPressomgeving staan korte video-opnames van basale gitaarvaardigheden en praktische opdrachten..

 

Doel van het project: door aan studenten beelden beschikbaar te stellen via een digitale leeromgeving, kunnen zij op een door hen gekozen tijdstip en frequentie kennis nemen van de geregistreerde informatie. Tevens kunnen studenten hun eigen product vergelijken met voorbeelden die zijn ingespeeld door de docent of andere studenten.

Frans startte zijn project met een oriëntatie over hoe het project technisch het beste kon worden vorm gegeven. De samenwerking met Frans Roovers, I-team leverde veel bruikbare input op.Daarna werden korte instructiefilmpjes en de website gemaakt. Op basis van feedback, gegeven door collega’s en studenten werd de website en inhoud steeds weer aangepast. Tijdens het studiejaar 2014-2015 is de omgeving ingezet tijdens de lessen. Al het materiaal dat ontwikkeld is voor deze lessencyclus is open beschikbaar en her te gebruiken.

Studenten kunnen op deze manier, op ieder moment, hun eigen spel vergelijken met de voorbeeld video-opnames. Door het ‘flippen’ van het gitaaronderwijs wordt tijdens de les meer tijd worden besteed aan bv. de artistieke ontwikkeling van de student.

FransGulikersFrans is nog steeds bezig met doorontwikkeling van de omgeving. Er zijn inmiddels ook opdrachten toegevoegd die studenten moeten uitvoeren met behulp van de informatie op de website. Tip van Frans Gulikers aan iedereen die met onderwijsvernieuwing begint/bezig is:

Praat in de beginfase met zoveel mogelijk mensen over je project. Ga niet het wiel uitvinden.

Flipped classes bij organische chemie: betere studieresultaten!

Inge van Putten, docente bij de faculteit Beta, heeft in de leerlijn organische chemie van de opleiding Applied Science het concept Flipped Classes toegepast. Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd van woensdag 3 juni j.l. heeft Inge laten zien hoe ze dat gedaan heeft en wat de resultaten zijn.

In de leerlijn organische chemie leren studenten in het eerste jaar hoe moleculen met elkaar reageren. Een struikelvak met lage rendementen. Bovendien, als ze deze basis niet goed beheersen gaat het in de vervolgmodules ook mis. Het gaat om conceptmatig begrip wat alleen verkregen kan worden door begeleid te oefenen. De oorspronkelijk opzet van dit vak met hoorcolleges is al een tijd geleden verlaten. Maar ook de opzet waarbij er één werkcollege is voor de theorie en één om te oefenen biedt studenten te weinig begeleide oefenmogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd heeft Inge laten zien hoe ze het nu doet: met zelf opgenomen video’s van maximaal 8 minuten die studenten thuis moeten bestuderen.
IvPResultaten

Kernpunten uit haar betoog:

  • niet minder, maar andere contacttijd
  • theorie aanbieden buiten de les
  • in de les borgen dat studenten de filmpjes bekijken
  • in de les individueel en samen aan de slag

Resultaat: de studenten vinden het fijn om op zo’n manier te werken en de studieresultaten gaan significant omhoog!