Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT

Dinsdagmorgen 3 november hebben Frans Roovers en Judith van Hooijdonk op verzoek van de teamleiders van de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie van de Faculteit Commercieel en Financieel Management.een inspiratiesessie rondom Leren en Lesgeven met ICT verzorgd voor het docententeam.

Frans begon de sessie met twee vragen die via Mentimeter gesteld werden.

mentimeter1

Met onderstaande vraag werd voorkennis geactiveerd. Docenten vonden het leuk om de bolletjes op de as te zien verschuiven. Frans legde vervolgens alleen de begrippen uit die de aanwezigen niet kenden.

mentimeter2

Aan de hand van een concreet voorbeeld (een succesvolle module voor de tweejaars Social Work) besprak Frans diverse didactische uitgangspunten die van belang zijn bij het integreren van ict in je onderwijs. De inzet van ontwerpteams kwam ter sprake, maar ook het ontwikkelen van een visie op ict in het onderwijs en het belang van ict-docentprofessionalisering.

Vervolgens zijn de 30 docenten gaan spelen met het TPACK-spel. Naast Frans en Judith was ook Pieter aanwezig om te assisteren. Pieter is sinds kort Instructional Media Developer bij het project Video@Zuyd. Het spel is gebaseerd op het TPACK-model. Het model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een docent weten hoe de vakinhoud (Content) inzichtelijke en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict (Technology) en welke didactiek (Pedagogy) het leren met behulp van ict versterkt. Zie de website tpack.nl voor meer achtergrondinformatie.

Het TPACK-spel helpt docenten om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten. Om dit te kritisch nadenken te stimuleren, hebben docenten vooraf aan deze bijeenkomst een vragenlijst die door Ankie van de Broek (de Nieuwste Pabo) en Judith van Hooijdonk is samengesteld (op basis van de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict) ingevuld. In de functioneringsgesprekken wordt hier verder op ingegaan en gekeken welke ict-professionaliseringsbehoefte er is.

Hieronder vind je de slides van deze ochtend

 

Hallo Judith en Frans,
Hartelijk dank voor jullie enthousiaste en deskundige aanpak gisterenmorgen. We zijn erg enthousiast geworden en we krijgen allemaal positieve reacties. Jullie hebben ons team getriggerd en nu moeten wij een stap gaan maken.
Waarschijnlijk komen we op een later tijdstip bij jullie terug.
Nogmaals bedankt.

Wil je op jouw locatie ook zo’n inspiratiesessie? Neem dan contact op met het I-team via iteam@zuyd.nl

TPACK-model

Technological knowledge in het onderwijs
Het TPACK-model beschrijft de kennis die nodig is om ICT te integreren in het onderwijs. Het model is in 2005 ontwikkeld door Koehler en Mischa als uitbreiding op het traditionele PCK-model: het model over de Pedagogical Knowledge (PK) en Content Knowledge (CK) en de overlap daartussen.

tpack-contexts
Het TPACK-model voegt hier Technological knowledge (TK) aan toe. Met Technological knowledge wordt bedoeld een zodanig begrip van ICT dat een docent goed kan beoordelen welke tool in welke context noodzakelijk is voor zijn of haar lessen en zich die ook gemakkelijk eigen kan maken. In het TPACKmodel kent deze Technological Knowledge (TK) een overlap met Pedagogical Knowledge (PK): de Technological Pedagogical Knowledge(TPK), d.w.z. kennis over de relatie tussen technologie en didaktiek en hoe didaktiek kan veranderen ten gevolge van ICT. Bijvoorbeeld het didaktisch goed integreren van een simulatie. De technological knowledge kent ook een overlap met Content Knowledge (CK): de Technological Content Knowledge(TCK), de kennis over de relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op een nieuwe manier gepresenteerd kan worden, bijvoorbeeld non lineaire essays bij een taal. Het TPACK-model is bij het ontwerpen van onderwijs een hulpmiddel om bij de les te blijven, het biedt handvatten om een zorgvuldige afstemming maken.

Meer info:
TPACK op Dingen@Zuyd