Feedback Nieuwsflits

In de 200e Nieuwsflits hebben wij om feedback gevraagd op de wekelijkse uitgave van het I-team. Hierop hebben 54 collega’s gereageerd.

Het overgrote deel vindt de opzet van de Nieuwsflits (korte berichtgeving met ‘lees meer’ mogelijkheid) prima, het aantal items (5-7) per week goed. De berichtgeving over informatie over ICT en onderwijs binnen en buiten Zuyd wordt gewaardeerd. Bijna alle respondenten scant minimaal wekelijk de Nieuwsflits. Over de frequentie is men verdeeld, ook over de vaste TED rubriek.

Voorlopig blijft de Nieuwsflits voortgezet in de vertrouwde opzet en frequentie. Vooralsnog zijn er te veel relevante berichten rondom ICT in onderwijs en onderzoek, ook rondom het programma DLO, die een wekelijkse Nieuwsflits met een overzichtelijk aantal items rechtvaardigen.

Dank voor jullie feedback! En dank voor de stimulerende reacties.
I-team
Frans, Didi, Judith

Teaching in a digital age

teachingdigitalage

Klik op de afbeelding om de keynote te bekijken (30 minuten)

De keynote van Dé Onderwijsdag werd verzorgd door Tony Bates, één van de grondleggers van de Britse Open Universiteit. Op een duidelijke manier schetste Bates verschillende ontwikkelingen en de huidige situatie ten aanzien van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Hij besprak hoe het onderwijslandschap verandert onder invloed van technologie. Wat hebben toekomstige medewerkers nodig aan vaardigheden? Hoe moeten we dat integreren in ons onderwijs? Wat betekent dat voor het leren en lesgeven met ict? Ontwikkelingen die hij ook in zijn open textbook Teaching in a digital age heeft beschreven.

‘Key forces of change’ zoals veranderende werkomgeving die andere vaardigheden van studenten vereist, andere onderwijsvormen (online en open), nieuwe leertechnologieën (video, sociale media) en aandacht voor leven lang leren betekent dat er andere eisen gesteld worden aan curricula en didactiek.

Hoe kunnen we meer studenten onderwijs bieden gericht op hun eigen leerbehoeften? Dit kan volgens Bates alleen door gebruik te maken van ict. Hij benoemde 7 verschillende aanpakken van gepersonaliseerd leren

  1. adaptief leren. Volgens Bates is deze vorm wel erg contentgedreven waarmee je niet de noodzakelijke toekomstige vaardigheden ontwikkelt.
  2. Competency-based leren. Is wel erg op ‘learning outcomes’.
  3. Virtual personal learning environments. Lerenden gebruiken eigen tools en vormen zo hun eigen persoonlijke leeromgeving.
  4. Multi-media / multi-mode courses, zoals flipped classroom en hybride leeromgeving (50% is online).
  5. Moduralisation’, meer kleine onderwijseenheden
  6. New certification, badges ed.
  7. Disaggregated services. Studenten moeten kunnen kiezen uit verschillende diensten en ondersteuning, naargelang hun behoefte.

Zijn conclusie:

Bates_conclusion

Zie ook zijn gratis te downloaden boek

Print

In diverse formats beschikbaar

 

Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitorl is ontwikkeld door Kennisnet. De vier die in balans moeten zijn, zijn behalve een visie op goed onderwijs; deskundigheid (onderwijsdoelstellingen met ICT kunnen bereiken: technische vaardigheden en deze kunnen verbinden met kennis van didaktiek en inhoud); digitaal leermateriaal (alle formele en informele digitale educatieve content) en de ICT-infrastructuur. Deze laatste twee zijn in de tool weinig uitgewerkt.

De Vier in balans-monitor zegt dat ICT didactische meerwaarde heeft wanneer deze bouwstenen in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool kan inzicht verkregen worden in de eigen situatie volgens deze bouwstenen.
4inbalans

Kennisnet rapporteert jaarlijks met haar Vier-in-balans monitor over de stand van zaken m.b.t. ICT en onderwijs. De monitor 2013 laat zien dat ICT nu weliswaar een integraal onderdeel van het onderwijs is, maar dat het onderwijs nog steeds onvoldoende rendement uit ICT haalt. In de monitor 2015 blijkt dat onderwijs ict volop gebruik maar niet alle mogelijkheden benut.