Impressie SURFacademy seminar ‘Gebruik van video bij blended learning’

Chris Kockelkoren is op 8 december aanwezig geweest bij een SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. Tijdens een seminar wordt samen geleerd door kritisch te kijken naar enkele good practises en deze te bespreken. Chris heeft daar de ervaringen gedeeld over het gebruik van video bij het vak Logica van de faculteit ICT, ontwikkeld in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI.

Hieronder een impressie van Chris van deze middag waarbij hij zijn bevindingen en persoonlijke leermomenten/opmerkingen geeft. Op weblectures.nl kan je een verslag van de hele dag horen/zien en alle commentaren van de zaal lezen: deel 1 (waaronder de presentatie van Chris) en deel 2.

Lees verder

Checklist videoproducties maken voor het onderwijs

checklistvideoDe special interest group Media & Education van SURF heeft een checklist opgesteld over het maken van een video of een kennisclip. De checklist geeft aan de hand van vier productiefases tips en aandachtspunten voor het ontwikkelen en produceren van videomateriaal voor het onderwijs.De tips en aandachtspunten zijn vooral bedoeld voor enthousiaste beginners, maar bieden ook de meer ervaren mensen inspiratie of handvatten voor een constructieve samenwerking.

Deze checklist is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van SIG Media & Education. Tijdens deze bijeenkomst met het thema ‘leren met video ondersteunen’ werden diverse trainingssessies verzorgd. Pieter Dekkers, instructional media developer, heeft hierover een blog geschreven waarin hij zijn bevindingen van deze dag beschrijft.

Video en online leren

Voorjaar 2015 verscheen het onderzoeksrapport: Video and Online Learning: Critical Reflections and Findings From the Field. In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek en online cursussen bevindingen over het gebruik van video in MOOCs en andere vormen van online leren nader toegelicht. Het rapport besluit met een reeks aanbevelingen bedoeld om bewustwording en kritische reflectie over de rol van video in online leren te stimuleren.

Bij online leren (MOOCs, blended learning) is video inmiddels de meest voorkomende manier van content delen. Er zijn 2 type video’s die het meest ingezet worden

1. Talking head style; docent wordt opgenomen terwijl hij lesgeeft voor de camera
2. Tablet capture met voice over ofwel de Khan Academy manier

Als je video op de juiste manier inzet kan het veel toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs, maar er wordt vaak onvoldoende over nagedacht of video wel het goede medium is om de gewenst onderwijskundige doelen te bereiken.

Uit het onderzoek volgen drie aanbevelingen die kunnen helpen bij het optimaliseren van het gebruik van video in online leren context:

  1. Denk goed na of video is het meest geschikte medium voor het bereiken van uw leerdoelen.
  2. Als je video wilt gebruiken, maak dan een bewuste ontwerpkeuze over welke stijl video productie (s) te gebruiken zodat je optimaal gebruik maakt van het medium
  3. Overweeg bij het produceren van online video gebruik te maken van ‘light’ of Do It Yourself tools en leg de nadruk op mediageletterdheid. Dit brengt de kosten aanzienlijk naar beneden.

De bijlage van dit rapport bevat omschrijvingen van diverse varianten van videotoepassing. Deze is door de redactie van weblectures.nl vertaald.

videovarinaten

Klik op de afbeelding om het pdf te downloaden

Bron: weblectures.nl

 

Feestelijke opening weblecturesstudio Maastricht

Op 22 september vond de officiële opening plaats van de opnamestudio voor weblectures aan de Brusselseweg in Maastricht (BR.234). In de studio heeft de weblectureset, die vorig jaar is aangeschaft, een vaste plaats gekregen. De apparatuur in de studio was voor de gelegenheid versierd met slingers.
nieuw
De officiële opening (doorknippen van een vlaggetjeslijn) werd verricht door faculteitsdirecteur Jeanette Oostijen, die daarna ook even voor de camera plaatsnam.

5 Zo zit je voor een opname Dit beeld was vrijwel meteen te zien in een leslokaal dichtbij. 6 Die elders te volgen isTijdens de opening werden meteen ideeën aangedragen voor verdere verder verbetering, zoals het aanschaffen van een greenscreen.

Iedereen kan een weblecture of kennisclip (laten) opnemen. Je kunt hiervoor op Zuydnet een aanvraagformulier invullen (minimaal 7 werkdagen voor de opname). Binnen een werkdag ontvang je dan bericht of de opname kan plaatsvinden. Zie voor meer informatie de Zuydnetpagina over weblectures. Wie al meteen aan de slag wil of wil experimenteren, kan  ook contact opnemen met Marcel Lenoble (marcel.lenoble@zuyd.nl).

In de loop van dit studiejaar zal het X-lab trainingen aanbieden: een didactische training en/of een training in presenteren voor de camera. Ook organiseert het X-lab inspiratiesessies waar collega´s hun ervaring kunnen delen: wat kun je nu eigenlijk doen met een weblecture of kennisclip? Wat zijn de do´s en don´ts?
Zie hiervoor ook Ding 8 Weblectures via dingen.zuyd.nl

 

Wat vinden studenten van kennisclips?

Begin april is bij Zuyd vanuit het project Video@Zuyd een enquête gehouden over videogebruik in het onderwijs. De respons was bijna 10%. In die enquête gaven studenten hun mening over het gebruik van video in het onderwijs. Bij video gaat het over allerlei vormen: weblectures, kennisclips, video’s van derden en meer. Eerder schreven we al over weblectures. In dit bericht zoemen we in op de resultaten van de enquête voor wat betreft kennisclips. “Een kennisclip  is een kort stukje video van maximaal tien minuten waarin één specifiek probleem of concept behandeld wordt. Je kunt zelf nog vragen of opmerkingen plaatsen of ‘raten’”.

Kennisclips worden op dit moment bij Zuyd minder gebruikt dan weblectures. 42% van de studenten is bekend met deze vorm van video-gebruik in het onderwijs. Het meest bekend zijn kennisclips bij de faculteit ICT(82%), daar hebben studenten al uitgebreid kennis kunnen maken met kennisclips o.a. in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI. De minste bekendheid is er bij Commercieel en Financieel Management en de Hotelschool. Bij die faculteiten wordt nog nauwelijks of niet met kennisclips gewerkt.

gebruik kennisclips

Gebruik van kennisclips per faculteit: in plaats van de lessen; als aanvulling op de lessen, als voorbereiding op de toets of helemaal niet

We hebben met een aantal open vragen proberen na te gaan wat studenten nu vinden van kennisclips en hoe ze die gebruiken. Meer dan weblectures worden kennisclips gezien als een aanvulling op de lessen. Kennisclips zijn handig “als het extra uitleg geeft over een onderwerp waar ik moeite mee heb of meer over wil weten” of “wanneer we ons voor de les al moeten verdiepen”. Over een kennisclip wordt ook gezegd: “Als het onderwerp (dat nog onduidelijk is, rs) onderdeel is van een hoorcollege, zou ik het hele hoorcollege moeten volgen. Een kennisclip is veel efficiënter.” En “niet meer hele colleges volgens maar een effeciente en directe aanpak van je probleem.”  Net als bij weblectures waarderen studenten kennisclips omdat je er flexibel mee kunt studeren: “Het kunnen kijken op momenten dat het mij uitkomt”. Ook vinden veel studenten kennisclips handig bij het leren voor de toets. “Op het moment dat ik begin met leren kom ik pas vragen tegen. Vaak is dit als alle lessen van dat onderwerp zijn afgelopen en je niet meer de kans hebt om het aan een docent te vragen. Een kennisclip biedt dan uitkomst.”

Maar er is ook kritiek en een duidelijke roep om helder en professioneel materiaal.: “Een nadeel dat ik wel heb ervaren is dat video’s vaak onduidelijk zijn, deze worden zelf gemaakt door docenten. Nadelen zoals bijvoorbeeld: langdradigheid, eentonigheid, lastige en onduidelijke voorbeelden. Niet iedereen is in staat om dit materiaal duidelijk te creëren”. 

Iedere ICTO-verantwoordelijke heeft een uitgebreide rapportage ontvangen van de resultaten van hun faculteit.