Wat vinden studenten van weblectures?

Begin april is bij Zuyd vanuit het project Video@Zuyd een enquête gehouden over videogebruik in het onderwijs. De respons was bijna 10%. In die enquête gaven studenten hun mening over het gebruik van video in het onderwijs. Bij video gaat het over allerlei vormen: weblectures, kennisclips, video’s van derden en meer. In dit bericht zoemen we in op de resultaten van de enquête voor wat betreft weblectures. Een weblecture wordt in die enquête gedefinieerd als  “een opgenomen hoorcollege. Je hoort en ziet de spreker en ook de powerpoint is zichtbaar. Je kunt zelf nog vragen of opmerkingen plaatsen of ‘raten’”.

61% van de studenten is bekend met deze vorm van video-gebruik in het onderwijs. De grootste bekendheid is bij Sociale Studies: 93%. Daar worden weblectures het meest gebruikt. De minste bekendheid is er bij de Kunsten (36%), één van de faculteiten waar deze vorm van video weinig wordt gebruikt.

We hebben met een aantal open vragen proberen na te gaan wat studenten nu vinden van weblectures en hoe ze die gebruiken. Op de vraag wat de meerwaarde van weblectures voor de studie is hebben de meeste antwoorden te maken met het flexibel kunnen studeren. B.v.: “Een bijbaan in de ICT kan veel beter gecombineerd worden omdat ik les kan volgen op de momenten dat ik het wil en bijvoorbeeld het meest fit ben.” Je kunt het college bekijken op een zelf gekozen tijdstip, je kunt het terugkijken, het bespaart reistijd en het voorkomt dat je veel (reis)tijd kwijt bent aan een paar lessen (bij een slecht rooster). Als tweede wordt door veel studenten aangegeven dat de stof beter te begrijpen is dankzij weblectures die je nog eens terug kunt kijken. “Er worden soms dingen gezegd die ik niet mee krijg tijdens het hoorcollege. Door het terug te kijken wordt alles nog een keer herhaald en worden er dingen duidelijker.” Als derde scoort het gebruik van weblectures bij de voorbereiding op de toets. “Als ik leer voor een toets en ik begrijp niet meer wat ik heb opgeschreven kan ik een weblectures bekijken en dan word het nog eens door een docent uitgelegd, waardoor ik het weer begrijp.”

Bij de vraag of studenten in de toekomst gebruik willen maken van weblectures zegt 70% “graag” en maar 9,3% zegt “liever niet”. Betekent dit dat studenten geen ‘live’ colleges meer willen? Zeker niet:
toekomst video

Uit het antwoord op de vraag waar studenten in de toekomst gebruik van willen maken blijkt dat het veel meer een én én verhaal is: er is een toekomt voor én weblectures én live colleges.

Iedere ICTO-verantwoordelijke heeft een uitgebreide rapportage ontvangen van de resultaten van hun faculteit.

Bijeenkomst Video@Zuyd

Ondanks een niet al te grote opkomst was de bijeenkomst op 3 juni jl succesvol te noemen. Dit was vooral te danken aan de zeer inspirerende bijdragen van 2 docenten die lieten zien hoe door inzet van korte kennisclips (vooraf en tussen de lessen in) studenten aanzienlijk hogere scores behalen in zg ‘struikelvakken’. Daarnaast gaan deze studenten zelfverzekerder een tentamen in en studeren met meer plezier.

Voor degenen die er niet bij konden zijn is alles opgenomen. Laat je inspireren door deze 2 sessies:

Verder zijn nog te zien:

Via Els Koelewijn

Flipped classes bij organische chemie: betere studieresultaten!

Inge van Putten, docente bij de faculteit Beta, heeft in de leerlijn organische chemie van de opleiding Applied Science het concept Flipped Classes toegepast. Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd van woensdag 3 juni j.l. heeft Inge laten zien hoe ze dat gedaan heeft en wat de resultaten zijn.

In de leerlijn organische chemie leren studenten in het eerste jaar hoe moleculen met elkaar reageren. Een struikelvak met lage rendementen. Bovendien, als ze deze basis niet goed beheersen gaat het in de vervolgmodules ook mis. Het gaat om conceptmatig begrip wat alleen verkregen kan worden door begeleid te oefenen. De oorspronkelijk opzet van dit vak met hoorcolleges is al een tijd geleden verlaten. Maar ook de opzet waarbij er één werkcollege is voor de theorie en één om te oefenen biedt studenten te weinig begeleide oefenmogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomst van Video@Zuyd heeft Inge laten zien hoe ze het nu doet: met zelf opgenomen video’s van maximaal 8 minuten die studenten thuis moeten bestuderen.
IvPResultaten

Kernpunten uit haar betoog:

  • niet minder, maar andere contacttijd
  • theorie aanbieden buiten de les
  • in de les borgen dat studenten de filmpjes bekijken
  • in de les individueel en samen aan de slag

Resultaat: de studenten vinden het fijn om op zo’n manier te werken en de studieresultaten gaan significant omhoog!

Video@Zuyd

Voor het project weblectures@Zuyd is een vervolgplan geschreven onder de naam video@Zuyd, want het gaat om meer dan alleen een opgenomen hoorcollege. Dit voorstel ligt ter besluitvorming bij het CvB en de directeuren.

Video is één van de faciliterende leermiddelen om blended learning vorm te geven. Maar hoe doe je dat dan? Dat anders nadenken bij de constructie van je onderwijs, dat anders gaan ontwerpen? Hieraan en over de volgende fase van het project wordt in de bijeenkomst van 3 juni aandacht besteed.Tevens wordt teruggekoppeld hoe de wensen uit de inventariesatieronde (eind 2014) bij de faculteiten is meegenomen en worden de resultaten van de studentenenquête gedeeld, waarin hen 12 vragen over video in onderwijs (eind maart 2015), zijn gesteld. Een uitgebreide rapportage ontvangen alle faculteiten medio mei via Rienke Schutte.

Programma 3 juni
locatie Nieuw Eyckholt 300, Heerlen – C0.103 (Collegezaal) 

12.30-13.00 Video@Zuyd: project + reguliere bedrijfsvoering l Els Koelewijn, projectleider, faculteit Gezondheidszorg, Zuyd
13.00-14.00 Mediasite l Robert Jan Brouwer, MediaMission
14.00-14.15 pauze
14.15-15.00 probleemgestuurd onderwijs 2.0 l Gwen Noteborn, onderzoeker/docent, Universiteit Maastricht
15.00-15.30 abstracties in beeld l Inge van Putten, docent Bèta Sciences and Technology, Zuyd

Aanmelden via Els Koelewijn

Blended Learning & Video

Tijdens de studiemiddag van de faculteit Gezondheidszorg op 19 maart werden ontwikkelingen als Leven Lang Leren, Learning Communities, Interprofessioneel opleiden en samenwerken, gepresenteerd via dialoogtafels. Pieter Dekkers, Els Koelewijn en Frans Jacobs gingen het gesprek aan over Blended Learning & Video.

De belangrijkste conclusies:

De faculteit Gezondheidszorg kiest voor onderwijs in blended learning-vorm, de combinatie van face-to-face en online leren. Een weloverwogen blended design is een voorwaarde en gaat hieraan vooraf: hoe ontwerp je een onderwijsmodule als je digitale leermiddelen gebruikt ? Welke mix levert het meeste leerplezier- en rendement op?

Docenten willen graag gaan experimenteren, aan de slag gaan. Wat ze nodig hebben is informatie over de mogelijkheden, tijd om de vertaling te maken en ondersteuning just-in-time bij het ‘blended design’ en de uitvoering daarvan.

Een BL-expertgroep kan vanuit diverse disciplines ondersteuning bieden bij die inspiratie, het ontwerpen en uitvoeren. Zo zorgen we ervoor dat de informatie centraal beschikbaar is en eenduidig en efficiënt wordt ingezet.

Bron: Nieuwsbrief Zuyd Health Go!