Studiedag HMSM Blended Learning

De Hotel Management School Maastricht is het studiejaar in september 2016 gestart met een studiedag over Blended learning. Het doel was collega’s te inspireren om binnen hun onderwijs technologie in te zetten om het leren ook buiten het leslokaal te stimuleren. Een collega van de Nieuwste Pabo en expert op het gebied van ICT-toepassingen in het onderwijs, Ankie van de Broek, bracht mooie voorbeelden mee om te laten zien hoe je contactactiviteiten kan afwisselen met online onderwijsactiviteiten. Ze zette deze voorbeelden meteen in tijdens en voorafgaand aan de workshop. Zo werd aan elke collega gevraagd om voor aanvang van de studiedag een filmpje te bekijken over Blended Leaning.

De studieochtend startte Ankie van de Broek met een korte quiz middels het online programma Kahoot! (Klik hier voor meer informatie over Kahoot! op Dingen@Zuyd) over de inhoud van het filmpje, zodat bij iedereen de voorkennis werd geactiveerd. We kregen informatie over het TPACK model waarmee duidelijk werd welke informatie een docent nodig heeft om ICT effectief in te zetten in zijn onderwijs.

Het TPACK model (Koehler & Mishra, 2006)
(Klik hier voor meer informatie over TPACK)

Via de digitale tool Padlet (Klik hier voor meer informatie over Padlet op Dingen@Zuyd) werd het mogelijk om alle reeds aanwezige kennis en ervaringen met betrekking tot de verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs uit te wisselen. We bleken stiekem al veel te weten en te hebben gebruikt. Deze Padlet met informatie is na de bijeenkomst ter beschikking gesteld aan alle collega’s, zodat we elkaar beter weten te vinden wanneer we vragen hebben over de inzet van een specifieke toepassing. Op die manier kunnen we ons onderwijs net wat smeuïger maken, maar vooral efficiënter inrichten voor de student. Want welke student wil dat nu niet: vanuit je luie stoel naar een kennisclip van je docent kijken om vervolgens in de les direct de vragen te kunnen stellen die bij je op kwamen tijdens het voorbereiden van de lesstof.

“kruiden en specerijen kunnen, in de juiste verhouding het gerecht smakelijker en interessanter maken, maar mogen geenszins overheersen”.

Met deze spreuk werd de studieochtend afgesloten, waarmee we onszelf ook de ruimte geven om de meer traditionele onderwijsmethoden te blijven inzetten binnen ons lesprogramma.

We zijn in elk geval een aantal digitale tools rijker die ons helpen als docent van de 21e eeuw de student actief en betrokken deel te laten nemen aan het onderwijsproces. En mochten we het allemaal even niet meer weten… op http://dingen.zuyd.nl is een prachtig overzicht te vinden van de laatste technologische ontwikkelingen voor het onderwijs.

Go blended!

Anneriet Florack
Onderwijskundige Hotel Management School Maastricht

Feedback Nieuwsflits

In de 200e Nieuwsflits hebben wij om feedback gevraagd op de wekelijkse uitgave van het I-team. Hierop hebben 54 collega’s gereageerd.

Het overgrote deel vindt de opzet van de Nieuwsflits (korte berichtgeving met ‘lees meer’ mogelijkheid) prima, het aantal items (5-7) per week goed. De berichtgeving over informatie over ICT en onderwijs binnen en buiten Zuyd wordt gewaardeerd. Bijna alle respondenten scant minimaal wekelijk de Nieuwsflits. Over de frequentie is men verdeeld, ook over de vaste TED rubriek.

Voorlopig blijft de Nieuwsflits voortgezet in de vertrouwde opzet en frequentie. Vooralsnog zijn er te veel relevante berichten rondom ICT in onderwijs en onderzoek, ook rondom het programma DLO, die een wekelijkse Nieuwsflits met een overzichtelijk aantal items rechtvaardigen.

Dank voor jullie feedback! En dank voor de stimulerende reacties.
I-team
Frans, Didi, Judith

Competenties makkelijker en beter beoordelen met D-PAC

In het hoger onderwijs leren studenten hoe ze kennis en vaardigheden effectief kunnen toepassen in de praktijk en hoe ze hier kritisch over kunnen reflecteren. Om te monitoren in hoeverre studenten beschikken over deze kerncompetenties worden er in de loop van de opleiding vaak verschillende soorten “open” toetsen afgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn performance assessments, waarbij studenten hun competenties toepassen in een authentieke setting. Ook worden studenten geregeld gevraagd om een portfolio of een reflectieopdracht te schrijven. Het beoordelen van dit soort complexe opdrachten brengt echter een aantal problemen met zich mee. Want waar moet je op letten bij het beoordelen en wanneer is iets van voldoende kwaliteit? Onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn in de beoordelingen tussen docenten, zelfs wanneer ze beoordelen aan de hand van criterialijsten (Sadler, 2009). Dit kan dus beter, maar hoe? Lees verder

Impressie studieochtend e-learning Facility Management

Op donderdag 9 februari j.l. heeft de projectgroep e-learning van de opleiding Facility Management een studieochtend verzorgd over het ICT en leren. Deze projectgroep is in het leven  geroepen om e-learning binnen de opleiding verder te implementeren. Op deze blog hebben we hier vaker aandacht aan besteed.

Lees verder

SURF publicatie:Toets- en vragenbanken in het onderwijs

Er valt enorme winst te boeken door vragen op te slaan in digitale toets- en vragenbanken, ook wel itembanken genoemd. Op deze manier kunnen meerdere docenten gebruik maken van de toets- en vragenbank en de samenwerking bevordert de kwaliteit. In deze thema-uitgave vertellen verschillende experts over hun ervaringen met het werken aan itembanken en wat er komt kijken bij het opzetten ervan.

Bron: SURF

8 redenen volgens de deskundigen om te starten met een itembank:

  1. De kwaliteit van je onderwijs wordt beter
  2. Vergroten van de effectiviteit van docenten
  3. Studenten komen qua kennis beter uit de verf
  4. Het gebruik van itembanken en oefentoetsen leidt tot betere professionals
  5. Efficiency, heldere kosten-baten verhouding en een betere kwaliteit
  6. Enthousiaste studenten en docenten
  7. Flexibele leerroutes en leerwegonafhankelijk toetsen
  8. Succesvolle samenwerking bewijst dat het werkt