Informatiebeleidsplan

De meeste faculteiten beschikken op dit moment over een ICTO-plan. Maar om het gebruik van ICT door de faculteit gestructureerd en beleidsmatig aan te kunnen pakken, is meer nodig dan een ICTO-plan. Om te komen tot de juiste inzet van ICT in het onderwijs is het belangrijk dat de faculteiten een informatiebeleidsplan opstellen. Een informatiebeleidsplan gaat over meer dan het gebruik van ICT-tools in het onderwijs. Een IBP geeft aan waar de faculteit met z’n ICT-inzet over 5 jaar wil staan en langs welke route zij dit wil bereiken. Het staat dus niet op zichzelf, maar moet bijdragen aan de doelstelling van de faculteit.

Het I-team ondersteunt faculteiten met het opstellen van een informatiebeleidsplan volgens een stappenplan.

In Stap 1 vindt de kick-off plaats. In Stap 2 gaan we op basis van de resultaten van stap 1 dmv interviews op zoek naar de wensen en de knelpunten zoals die binnen de faculteit leven. In Stap 3 worden de knelpuntenanalyse en eerste voorstel van speerpunten gepresenteerd aan het managementteam. Om vervolgens in Stap 4 een projectenportfolio samengesteld en het resultaat gepresenteerd.

Zie hier de beschikbare facultaire informatiebeleidsplannen van Zuyd (alleen beschikbaar met een Zuyd account).

 

Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitorl is ontwikkeld door Kennisnet. De vier die in balans moeten zijn, zijn behalve een visie op goed onderwijs; deskundigheid (onderwijsdoelstellingen met ICT kunnen bereiken: technische vaardigheden en deze kunnen verbinden met kennis van didaktiek en inhoud); digitaal leermateriaal (alle formele en informele digitale educatieve content) en de ICT-infrastructuur. Deze laatste twee zijn in de tool weinig uitgewerkt.

De Vier in balans-monitor zegt dat ICT didactische meerwaarde heeft wanneer deze bouwstenen in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool kan inzicht verkregen worden in de eigen situatie volgens deze bouwstenen.
4inbalans

Kennisnet rapporteert jaarlijks met haar Vier-in-balans monitor over de stand van zaken m.b.t. ICT en onderwijs. De monitor 2013 laat zien dat ICT nu weliswaar een integraal onderdeel van het onderwijs is, maar dat het onderwijs nog steeds onvoldoende rendement uit ICT haalt. In de monitor 2015 blijkt dat onderwijs ict volop gebruik maar niet alle mogelijkheden benut.