SURF publicatie over de ontwikkelingen van de DLWO

Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving van het hoger onderwijs.Ontwikkelingen in de DLWO
Deze publicatie van SURF beschrijft de aanleidingen voor de veranderingen in de digitale leer- en werkomgeving en biedt handvatten bij de besluitvorming hierover.

Het rapport behandelt o.a.:

  • Gebruikersbehoefte;
  • Didactiek;
  • Sourcing;
  • informatiebeheer.

Input voor deze publicatie is onder meer vergaard tijdens vijf SURFacademy-seminars in 2012 onder de titel: Waar gaat het heen met de digitale leer- en werkomgeving?
De publicatie is een verkenning van het landschap van de DLWO. Het is een moment opname. Er zijn diverse aanleidingen die aanzetten tot verandering.
De intentie van de publicatie is bij te dragen aan de besluitvorming ten aanzien van die veranderingen en daarmee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de digitale leer- en werkomgeving voor het hoger onderwijs.

Zie ook het Meerjarenplan 2011-2014 van SURF : Samen Excelleren.

TPACK-model

Technological knowledge in het onderwijs
Het TPACK-model beschrijft de kennis die nodig is om ICT te integreren in het onderwijs. Het model is in 2005 ontwikkeld door Koehler en Mischa als uitbreiding op het traditionele PCK-model: het model over de Pedagogical Knowledge (PK) en Content Knowledge (CK) en de overlap daartussen.

tpack-contexts
Het TPACK-model voegt hier Technological knowledge (TK) aan toe. Met Technological knowledge wordt bedoeld een zodanig begrip van ICT dat een docent goed kan beoordelen welke tool in welke context noodzakelijk is voor zijn of haar lessen en zich die ook gemakkelijk eigen kan maken. In het TPACKmodel kent deze Technological Knowledge (TK) een overlap met Pedagogical Knowledge (PK): de Technological Pedagogical Knowledge(TPK), d.w.z. kennis over de relatie tussen technologie en didaktiek en hoe didaktiek kan veranderen ten gevolge van ICT. Bijvoorbeeld het didaktisch goed integreren van een simulatie. De technological knowledge kent ook een overlap met Content Knowledge (CK): de Technological Content Knowledge(TCK), de kennis over de relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op een nieuwe manier gepresenteerd kan worden, bijvoorbeeld non lineaire essays bij een taal. Het TPACK-model is bij het ontwerpen van onderwijs een hulpmiddel om bij de les te blijven, het biedt handvatten om een zorgvuldige afstemming maken.

Meer info:
TPACK op Dingen@Zuyd