De kracht van online peer feedback

Uit de ervaringen van het Zuyd Innoveert project om met FeedbackFruits als online tool interactie en peer feedback te bevorderen en stimuleren blijkt dat er sprake dient te zijn van een feedbackcultuur. Maar wat is dat en hoe je dat dan?

Esther van Popta is adviseur Onderwijs & ICT bij de Service unit Onderwijs en Onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze doet sinds een aantal jaren onderzoek naar de meerwaarde van het geven van online peer feedback en dan in het bijzonder vanuit het perspectief van de feedbackgever.

Esther is onlangs geïnterviewd (zie Platform Leren van Toetsen) naar aanleiding van haar eerste artikel (literatuurstudie) over online peer feedback. Hierin presenteert ze onderstaand procesmodel voor het geven van online peer feedback.

Procesmodel voor het geven van peer feedback / Esther van Popta

Het blog bevat zowel achtergronden van het onderzoek als verwijzingen naar praktische overwegingen als je online peer feedback zou willen inzetten in je onderwijs. Enkele highlights:

  • Het geven van peer feedback kan een positief effect heeft op de metacognitieve vaardigheden van studenten.
  • Door het geven van peer feedback leren studenten reflecteren, worden kritischer, en kunnen zelf hun eigen product verbeteren.Ze maken verbinding met nieuwe kennis en bekijken en evalueren verschillende perspectieven.
  • De inrichting van het onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het geven van peer feedback. Het is van belang dat studenten voordat ze werk van hun mede studenten kunnen bekijken, eerst hun eigen opdracht uitvoeren.
  • Belangrijk is feedbackcultuur, dat wil zeggen een veilige sfeer in de groep. Tevens is het belangrijk studenten bewust te maken van de grondhouding vanpeer feedback  ‘elkaar verder helpen’. Feedback geven kost de student namelijk tijd.
  • Als je online peer feedback inzet is het belangrijk dat de studenten in de gelegenheid worden gesteld hun producten te verbeteren op basis van de gegeven peer feedback. Zo leren ze van geven en ontvangen van feedback.
  • Geef als docent feedback op de kwaliteit van de feedback door deze te valideren (een vorm van beoordelen) op de elementen: een oordeel, een suggestie, een verklaring en een theoretische verwijzing,

Van Popta, E., Kral, M., Camp, G., Martens, R. L., & Simons, P. R. J. (2017). Exploring the value of peer feedback in online learning for the provider. Educational Research Review, 20, 24-34.

Learning to write – writing to learn

Dinsdag 22 april organiseerde het I-team de 2e freelunchsessie. Dit keer waren we te gast bij het X-lab Brusselseweg Maastricht.

tii-logo

Gastspreker was Koos Kruithof van Turnitin. Sinds 2015 zijn Turnitin en Ephorus samen gegaan. Ephorus wordt binnen Blackboard van Zuyd gebruikt als originaliteitscheck ter voorkoming van plagiaat. Ook Turnitin biedt een plagiaatcontrole, maar daarnaast ook Grademark.

GradeMarkGrademark is een eenvoudige tool om online tekste na te kijken. Papers, afstudeerwerkstukken, stageverslagen nakijken kost veel tijd. Deze tool biedt mogelijkheden zoals editiorial highlight en QuickMark-markeringen om feedback aan studenten te geven. De Quikck-Markers zijn te koppelen aan de rubrics zodat voor de student duidelijk is op welke prestatie-indicator de feedback betrekking heeft.
Voor de Engelse taal is ook een Grammar Check beschikbaar.

De aanwezige docenten van (voornamelijk) IB leek het een bruikbare tool bij de beoordeling van afstudeerwerkstukken. Op dit moment zijn er nieuwe handelingen gaande tussen de leverancier Turnitin en SURFmarket over een eventuele verhoging van de licentieprijs. Het advies van SURF is om even te wachten met het afsluiten van licenties en om niet direct met de leverancier afspraken te maken.

De presentatie is terug te kijken via BlueJeans. Klik op onderstaande afbeelding.

BlueJeansMeer informatie over Grademark via de website van Turnitin.