Evaluatie FeedbackFruits door studenten

Aan het eind van de pilots FeedbackFruits is bij studenten een enquête afgenomen. De eerste pilots betrof versie FeedbackFruits 1.0 bij 1e jaars studenten Bedrijfseconomie en 3e jaars ICT-studenten (zie hier ervaringen van docenten Ilse Meelberghs en Chris Kockelkoren) in de periode februari – juni 2016. De 2e pilot met beta-versie FeedbackFruits 2.0 is onlangs met 4e jaars studenten International Business afgerond, lees hier de ervaringen van Fouad de Vries.

In dit blog de resultaten van het onderzoek bij studenten. Lees verder

Samenleersessie FeedbackFruits – periode 2

In de 2e periode van het Zuyd Innoveert Project FeedbackFruits is docent Fouad de Vries aan de slag gegaan met de beta-versie FeedbackFruits 2.0. Fouad is docent aan de Faculteit International Business and Communication en heeft het vierdejaars blok Innovation, Entrepreneurship &CSR voor 74 studenten in FeedbackFruits vorm gegeven. Lees verder

FeedbackFruits 2.0

Tijdens de zomervakantie is FeedbackFruits 2.0 gelanceerd. In tegenstelling tot de 1.0 versie probeert FbF met deze versie (nog in concept!) meer flexibliteit aan te bieden. Inmiddels zijn er 8 onderwijs plugins beschikbaar.

Tijdens ons Zuyd Innoveert project is het ook mogelijk met deze versie te testen. FeedbackFruits komt binnenkort deze versie demonstreren.

Inmiddels heeft FeedbackFruits een consortiumovereenkomst met SURFmarket afgesloten. Het FeedbackFruits Onderwijs Consortium biedt instellingen 8 bestaande onderwijs plugins die ook apart geintegreerd worden in het LMS. De onderwijs plugins zijn oplossingen voor herkenbare didactische uitdagingen die docenten direct en eenvoudig kunnen inzetten om hun vakken te innoveren. Het is aan de docent om te bepalen welke onderwijs plugins passen bij de leerdoelen van hun vak.

Overzicht van de nieuwe features:

1. Didactic challenge: “Organising effective PeerFeedback”
PeerFeedback feature

 • Significantly increase the quality of students work
 • Solidly organised Peer Feedback for serious peer learning
 • Automatic student assignment & feedback instructions / criteria / scales

About Peer-feedback from FeedbackFruits on Vimeo.

2. Didactic challenge: “Grabbing student attention during lectures”
Interactive Presentation feature

 • Bring your presentation to life
 • Add interactive questions to your existing (powerpoint) slides to increase the interaction

About Interactive Presentations from FeedbackFruits on Vimeo.

3. Didactic challenge: “One size fits all” course didactics
Personalised Learning paths feature

 • Create personalised learning path for your course and get every student engaged
 • Personalise your course and support different learning speeds, pre-knowledge levels or study motivations

4. Didactic challenge: “Getting students prepared to class”
Class Preparation feature

 • Ignite in-depth discussions
 • Stimulate students preparation through an automatic online participation bonus

5. Didactic challenge: “Shallow learning through the passive consuming of video content”
Interactive Video feature

 • Video’s that initiate deeper learning
 • Activate your students thinking through inline discussions and practice questions

About Interactive video from FeedbackFruits on Vimeo.

6. Didactic challenge: “Shallow learning through passive consuming of document content”
Interactive Documents feature

 • Documents that initiate deeper learning
 • Activate your students thinking through inline discussions and practice questions

Interactive documents from FeedbackFruits on Vimeo.

7. Didactic challenge: “Giving specific feedback on assignments”
Assignment Feedback feature

 • Increase students learning through specific Feedback Provide in-line feedback on assignments and reduce your workload

Assignment Feedback from FeedbackFruits on Vimeo.

8. Didactic challenge: “Study delays resulting from bad curriculum planning”
Curriculum Planning feature

 • Improving study success through well informed curriculum planning
 • A planning that takes into account workload, prerequisites, availability of electives and more

onderwijs-doetank

Een nieuw initiatief van FeedbackFruits is de Onderwijs Doetank

De OnderwijsDoetank is een innovatieve samenwerking van universiteiten en hogescholen die samen oplossingen voor actuele onderwijsproblemen bedenkt waarvoor FeedbackFruits vervolgens onderwijsplugins ontwikkelt.

doetank

Samenleersessie FeedbackFruits – periode 1

Twee docenten zijn de afgelopen blokperiode actief aan de slag gegaan met FeedbackFruits. Ilse Meelberghs met haar studenten 1e jaars Bedrijfseconomie en Chris Kockelkoren 3e jaars ICT-studenten die minor volgen. Ilse heeft over haar ervaringen regelmatig geblogd.

Dinsdag 14 juni heeft de projectgroep een samenleersessie georganiseerd waarin de twee docenten bevraagd werden. Er was ook een ICT-student aanwezig en 2 collega’s van Beta die meer inzicht wilden hebben in de werking van FeedbackFruits.

Zowel Chris als Ilse waren op zoek naar manieren om samenwerkend leren te stimuleren, dat was voor beide de reden om FeedbackFruits uit te proberen met hun groep studenten. Beide docenten hebben inzicht gekregen hoe studenten (niet) leren. Ilse vroeg studenten hun aantekeningen te delen en huiswerkopdrachten in te leveren, dit werd niet massaal gedaan. Studenten zien de meerwaarde van delen niet. Er zijn geen credits aan gekoppeld, dus waarom zou je het doen? “What’s in it for me?”

Tijdens deze periode was Blackboard enige tijd niet beschikbaar. Studenten waren daardoor erg blij met FeedbackFruits omdat ze daar wel de beschikking hadden van de documenten. ICT-studenten gebruikten FeedbackFruits zoals ze Blackboard gebruiken: documenten downloaden maar niet een omgeving voor interactie en om samen te leren.

Vooral de onderdelen Dialog en Share werden door Ilse en Chris gebruikt. FeedbackFruits vinden zij een krachtige tool als het gaat om discussies rondom theoretische kennis. Het stellen van vragen en feedback geven in documenten/filmpjes werkt erg eenvoudig. Voor de meer praktijkgerichte onderdelen van de studie is deze leeromgeving minder geschikt. De quizzen (Live) die Ilse heeft ingezet, stimuleerde de interactie in de klas. De studenten ervoeren het niet als leren, terwijl ze dat wel deden. Chris heeft deze functionaliteit niet gebruikt omdat hij gewend is te werken met Shakespeak.

Beide docenten gaven aan dat een visie en aanpak rondom samenwerkend leren voorwaardelijk is. Ook enige kennis van groepsdynamica is belangrijk. De conclusie was dat samenwerkend leren bij beide opleidingen geen didactisch uitgangspunt is. FeedbackFruits zou een middel moeten zijn dat samenwerken ondersteund, nu werd het ingezet als tool om samen te werken zonder dat het een onderdeel is van het blended design.

Voor de docent betekent het inzetten van FeedbackFruits een andere voorbereiding: documenten moeten klaar staan, gerichte vragen dienen gesteld te worden. De omgeving dient goed geïntroduceerd te worden, het moet voor studenten duidelijk zijn wat FeedbackFruits kan.

kenwhytock

CC-BY-NC Ken Whytock

FeedbackFruits is eenvoudig in gebruik. Documenten zijn full-text doorzoekbaar. Excelbestanden worden willekeurig gesplitst, dat is niet wenselijk. Studenten willen niet nog een leeromgeving erbij, willen een app. De leeromgeving moet nu iets extra’s bieden waardoor de student ook de moeite neemt om in te loggen. Dat was nu nog niet het geval.

Komende weken ontvangen de deelnemende studenten een korte vragenlijst om hun ervaringen te peilen. Zij ontvangen een kleine attentie voor deelname.

Onze campusambassadeurs van FeedbackFruits stellen zich voor

WouterVerbeteren is mijn passie, hetzij het verbeteren van mezelf door te leren, hetzij door het optimaliseren van bedrijven/processen door middel van technologie. Mijn naam is Wouter Rombouts en ik ben student HBO-ICT aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Ik merk dat er op het vlak van het studieproces nog veel te winnen is voor zowel docenten als studenten. FeedbackFruits is een bedrijf dat een intuïtief platform bouwt dat de interactie tussen docenten en studenten een enorme boost geeft en de lessen verbetert met nieuwe concepten zoals gamification. Ik geloof dat FeedbackFruits een stap in de juiste richting is voor Zuyd.

wouterrombouts@feedbackfruits.com

BjornHoi. Ik ben Bjorn Mees en volg momenteel het derde jaar aan de Nieuwste Pabo in Sittard. Dit jaar heb ik het geluk stage te lopen op de Praktijkschool Parkstad Limburg. Ik vind dit een geweldige doelgroep!
Door mijn keuze voor de minor Digicoach ben in contact gekomen met FeedbackFruits. Al snel werd ik enthousiast over de manier hoe FeedbackFruits naar onderwijs kijkt en steeds probeert te innoveren. Als Pabo-studenten leren we om lessen interactief en boeiend te maken, maar hoe vaak komt het voor dat je als student een interactief college krijgt? Dit is waarom ik met jullie FeedbackFruits tot een succes wil maken!

“De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt.”


bjornmees@feedbackfruits.com

Meer weten over FeedbackFruits? Lees hier. Deelnemen aan de pilot? Neem dan contact op met Wouter of Bjorn.