4C/ID model #onderwijsontwerpen

“Curriculumontwikkeling is een kwestie van vallen en opstaan”, zegt Miriam Goes in haar gelijknamig blog.

Miriam Goes is als onderwijskundige onderzoeker en ondersteuner betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Associate degree Zorg & Technologie en met het vormgeven van een nieuw curriculum van een bestaande deeltijdopleiding van de HBO-V.

In de faculteit Gezondheidszorg wordt gewerkt volgens het 4 Componenten Instructional Design Model, ofwel het 4C/ID-model Van Merrienboer e.a. Dit model biedt een raamwerk waarbinnen trainingen of cursussen ontworpen kunnen worden. Leer meer via deze online tutorial.

4CIDmodel

In het 4C/ID model wordt gewerkt met authentieke taken met aan het begin veel sturing door docent/school en aan het eind van de module, leerjaar en opleiding minder sturing en meer zelfstandigheid van de student. Men gaat uit van meer/minder complexe beroepssituaties waarin de student gaandeweg leert om als een professional te handelen en zijn beroepsvaardigheden en houding ontwikkelt.

Miriam beschrijft op haar blog de zoektocht naar vernieuwend onderwijs binnen de HBO-V vauuit dit 4C/ID model, hoe men samen zoekt naar de beste manier om dit onderwijs vorm te geven. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal. Men zoekt naar een goede mix tussen online en face-to-face onderwijs. Uit de evaluatie van studenten van de try-out van Zorg op Afstand, een module van het AD-traject, bleek dat deze opzet zeer gewaardeerd werd. De studenten konden zelfstandig het programma doorlopen en op de terugkomdagen hun vragen stellen en opdrachten verder met hun peers uitwerken. Complimenten voor het ontwikkelteam! Shared2Use!