ICT in het onderwijs: wat werkt wel, wat werkt niet

ZowerktICT

De brochure ‘Wat werkt wel, wat werkt niet’ is gemaakt ter gelegenheid van de Onderzoeksconferentie 2016, die op 15 juni door Kennisnet en de NRO is georganiseerd. Dit boekje bevat bijdragen waarin onderzoekers hun inzichten toelichten over de meest actuele bevindingen op het gebied van onderwijs en ict. Kennis is essentieel als je ict goed wilt inzetten, zegt Alfons ten Brummelhuis, expert onderzoek bij Kennisnet.

Bron artikelen Kennisnet:

Zie ook blog Wilfred Rubens ICT kan effectief zijn voor onderwijs, maar …. #ictwerkt

Personaliseren in het leren

PersonaliserenLeren

In het DLWO-visie-traject praten we over gepersonaliseerd leren waar we nu mee bedoelen dat eigen talenten, keuzes en ontwikkelingsbehoefte het tempo, route, niveau, inhoud en volgorde bepalen.

Zijn dit de bestaande opvattingen over inhoud en betekenis van personaliseren in leren? Welke technologieën zijn in ontwikkeling, hoe ondersteunen ze personalisatie, waar worden ze toegepast? De publicatie over ‘Personaliseren in het Leren, een Internationale Schets’ geeft een overzicht van de stand van zaken. Kennisnet en het NMC Horizon Project hebben onderzoek, ervaringen en producten uit Australië, Canada, Europa, Nederland en de Verenigde Staten verzameld en beschreven.

Via Kennisnet

terminologie

In het rapport wordt dit onderscheid gemaakt tussen de diverse begrippen

 

 

Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitorl is ontwikkeld door Kennisnet. De vier die in balans moeten zijn, zijn behalve een visie op goed onderwijs; deskundigheid (onderwijsdoelstellingen met ICT kunnen bereiken: technische vaardigheden en deze kunnen verbinden met kennis van didaktiek en inhoud); digitaal leermateriaal (alle formele en informele digitale educatieve content) en de ICT-infrastructuur. Deze laatste twee zijn in de tool weinig uitgewerkt.

De Vier in balans-monitor zegt dat ICT didactische meerwaarde heeft wanneer deze bouwstenen in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool kan inzicht verkregen worden in de eigen situatie volgens deze bouwstenen.
4inbalans

Kennisnet rapporteert jaarlijks met haar Vier-in-balans monitor over de stand van zaken m.b.t. ICT en onderwijs. De monitor 2013 laat zien dat ICT nu weliswaar een integraal onderdeel van het onderwijs is, maar dat het onderwijs nog steeds onvoldoende rendement uit ICT haalt. In de monitor 2015 blijkt dat onderwijs ict volop gebruik maar niet alle mogelijkheden benut.