4C/ID model #onderwijsontwerpen

“Curriculumontwikkeling is een kwestie van vallen en opstaan”, zegt Miriam Goes in haar gelijknamig blog.

Miriam Goes is als onderwijskundige onderzoeker en ondersteuner betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Associate degree Zorg & Technologie en met het vormgeven van een nieuw curriculum van een bestaande deeltijdopleiding van de HBO-V.

In de faculteit Gezondheidszorg wordt gewerkt volgens het 4 Componenten Instructional Design Model, ofwel het 4C/ID-model Van Merrienboer e.a. Dit model biedt een raamwerk waarbinnen trainingen of cursussen ontworpen kunnen worden. Leer meer via deze online tutorial.

4CIDmodel

In het 4C/ID model wordt gewerkt met authentieke taken met aan het begin veel sturing door docent/school en aan het eind van de module, leerjaar en opleiding minder sturing en meer zelfstandigheid van de student. Men gaat uit van meer/minder complexe beroepssituaties waarin de student gaandeweg leert om als een professional te handelen en zijn beroepsvaardigheden en houding ontwikkelt.

Miriam beschrijft op haar blog de zoektocht naar vernieuwend onderwijs binnen de HBO-V vauuit dit 4C/ID model, hoe men samen zoekt naar de beste manier om dit onderwijs vorm te geven. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal. Men zoekt naar een goede mix tussen online en face-to-face onderwijs. Uit de evaluatie van studenten van de try-out van Zorg op Afstand, een module van het AD-traject, bleek dat deze opzet zeer gewaardeerd werd. De studenten konden zelfstandig het programma doorlopen en op de terugkomdagen hun vragen stellen en opdrachten verder met hun peers uitwerken. Complimenten voor het ontwikkelteam! Shared2Use!

iBook Onderwijs Herontwerp

iBookSaxionMarjon Baas en Judith Zwerver-Bergman, respectievelijk ICTO-adviseur en e-learning ontwerper bij Saxion hebben wederom een iBook gepubliceerd, dit keer over Onderwijs herontwerp [de vorige was over Digitaal Toetsen].
Op basis van het ADDIE model (Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate) worden de vragen die bij herontwerpen centraal staan:

  • Wat wil ik bereiken?
  • Hoe wil ik dat bereiken?
  • Hoe weet ik of ik dat uiteindelijk heb bereikt?

behandeld in deze publicatie

InhoudOH

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan met doelomschrijving en een samenvatting. Hoofdstuk 1 start met een introductievideo: Wat doe je bij onderwijsontwerp? en wordt het ADDIE model nader toegelicht.

videoHO

In hoofdstuk 3 worden diverse instructional design modellen toegelicht. Naast het ADDIE model worden TPACK, 4C/ID model en de 9 Events of Gagné besproken. Na het lezen van hoofdstuk over onderwijsconcepten weet je meer over het HyFlex model, Flipped Classroom, toetsgestuurd leren en gamification. Hier en daar worden praktijkvoorbeelden binnen Saxion genoemd. Hoofdstuk 5 behandelt een variatie aan tools, verdeeld over de thema’s: video, toetsing, interactiviteit en open education.
Het ARCS (Attention, Relevance, Confidence en Satisfaction) model wordt in het hoofdstuk over studentactivatie gehanteerd als handvat voor de ontwikkelaar om de juiste motiverende elementen te creëren. Hierin worden ook de mogelijkheden die binnen Blackboard bestaan om studenten te activeren en te monitoren toegelicht.

Op 2beJAMmed is een review van Judith van Hooijdonk over dit iBook te lezen.