Wat vinden studenten van kennisclips?

Begin april is bij Zuyd vanuit het project Video@Zuyd een enquête gehouden over videogebruik in het onderwijs. De respons was bijna 10%. In die enquête gaven studenten hun mening over het gebruik van video in het onderwijs. Bij video gaat het over allerlei vormen: weblectures, kennisclips, video’s van derden en meer. Eerder schreven we al over weblectures. In dit bericht zoemen we in op de resultaten van de enquête voor wat betreft kennisclips. “Een kennisclip  is een kort stukje video van maximaal tien minuten waarin één specifiek probleem of concept behandeld wordt. Je kunt zelf nog vragen of opmerkingen plaatsen of ‘raten’”.

Kennisclips worden op dit moment bij Zuyd minder gebruikt dan weblectures. 42% van de studenten is bekend met deze vorm van video-gebruik in het onderwijs. Het meest bekend zijn kennisclips bij de faculteit ICT(82%), daar hebben studenten al uitgebreid kennis kunnen maken met kennisclips o.a. in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI. De minste bekendheid is er bij Commercieel en Financieel Management en de Hotelschool. Bij die faculteiten wordt nog nauwelijks of niet met kennisclips gewerkt.

gebruik kennisclips

Gebruik van kennisclips per faculteit: in plaats van de lessen; als aanvulling op de lessen, als voorbereiding op de toets of helemaal niet

We hebben met een aantal open vragen proberen na te gaan wat studenten nu vinden van kennisclips en hoe ze die gebruiken. Meer dan weblectures worden kennisclips gezien als een aanvulling op de lessen. Kennisclips zijn handig “als het extra uitleg geeft over een onderwerp waar ik moeite mee heb of meer over wil weten” of “wanneer we ons voor de les al moeten verdiepen”. Over een kennisclip wordt ook gezegd: “Als het onderwerp (dat nog onduidelijk is, rs) onderdeel is van een hoorcollege, zou ik het hele hoorcollege moeten volgen. Een kennisclip is veel efficiënter.” En “niet meer hele colleges volgens maar een effeciente en directe aanpak van je probleem.”  Net als bij weblectures waarderen studenten kennisclips omdat je er flexibel mee kunt studeren: “Het kunnen kijken op momenten dat het mij uitkomt”. Ook vinden veel studenten kennisclips handig bij het leren voor de toets. “Op het moment dat ik begin met leren kom ik pas vragen tegen. Vaak is dit als alle lessen van dat onderwerp zijn afgelopen en je niet meer de kans hebt om het aan een docent te vragen. Een kennisclip biedt dan uitkomst.”

Maar er is ook kritiek en een duidelijke roep om helder en professioneel materiaal.: “Een nadeel dat ik wel heb ervaren is dat video’s vaak onduidelijk zijn, deze worden zelf gemaakt door docenten. Nadelen zoals bijvoorbeeld: langdradigheid, eentonigheid, lastige en onduidelijke voorbeelden. Niet iedereen is in staat om dit materiaal duidelijk te creëren”. 

Iedere ICTO-verantwoordelijke heeft een uitgebreide rapportage ontvangen van de resultaten van hun faculteit.

Wat vinden studenten van weblectures?

Begin april is bij Zuyd vanuit het project Video@Zuyd een enquête gehouden over videogebruik in het onderwijs. De respons was bijna 10%. In die enquête gaven studenten hun mening over het gebruik van video in het onderwijs. Bij video gaat het over allerlei vormen: weblectures, kennisclips, video’s van derden en meer. In dit bericht zoemen we in op de resultaten van de enquête voor wat betreft weblectures. Een weblecture wordt in die enquête gedefinieerd als  “een opgenomen hoorcollege. Je hoort en ziet de spreker en ook de powerpoint is zichtbaar. Je kunt zelf nog vragen of opmerkingen plaatsen of ‘raten’”.

61% van de studenten is bekend met deze vorm van video-gebruik in het onderwijs. De grootste bekendheid is bij Sociale Studies: 93%. Daar worden weblectures het meest gebruikt. De minste bekendheid is er bij de Kunsten (36%), één van de faculteiten waar deze vorm van video weinig wordt gebruikt.

We hebben met een aantal open vragen proberen na te gaan wat studenten nu vinden van weblectures en hoe ze die gebruiken. Op de vraag wat de meerwaarde van weblectures voor de studie is hebben de meeste antwoorden te maken met het flexibel kunnen studeren. B.v.: “Een bijbaan in de ICT kan veel beter gecombineerd worden omdat ik les kan volgen op de momenten dat ik het wil en bijvoorbeeld het meest fit ben.” Je kunt het college bekijken op een zelf gekozen tijdstip, je kunt het terugkijken, het bespaart reistijd en het voorkomt dat je veel (reis)tijd kwijt bent aan een paar lessen (bij een slecht rooster). Als tweede wordt door veel studenten aangegeven dat de stof beter te begrijpen is dankzij weblectures die je nog eens terug kunt kijken. “Er worden soms dingen gezegd die ik niet mee krijg tijdens het hoorcollege. Door het terug te kijken wordt alles nog een keer herhaald en worden er dingen duidelijker.” Als derde scoort het gebruik van weblectures bij de voorbereiding op de toets. “Als ik leer voor een toets en ik begrijp niet meer wat ik heb opgeschreven kan ik een weblectures bekijken en dan word het nog eens door een docent uitgelegd, waardoor ik het weer begrijp.”

Bij de vraag of studenten in de toekomst gebruik willen maken van weblectures zegt 70% “graag” en maar 9,3% zegt “liever niet”. Betekent dit dat studenten geen ‘live’ colleges meer willen? Zeker niet:
toekomst video

Uit het antwoord op de vraag waar studenten in de toekomst gebruik van willen maken blijkt dat het veel meer een én én verhaal is: er is een toekomt voor én weblectures én live colleges.

Iedere ICTO-verantwoordelijke heeft een uitgebreide rapportage ontvangen van de resultaten van hun faculteit.