SURF Whitepaper open badges en microcredentialing

Open badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. In deze whitepaper brengt SURF de kansen in kaart die open badges het Nederlandse onderwijs kunnen bieden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcrendentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s.

via SURF

Impressie SURFacademy seminar ‘Gebruik van video bij blended learning’

Chris Kockelkoren is op 8 december aanwezig geweest bij een SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. Tijdens een seminar wordt samen geleerd door kritisch te kijken naar enkele good practises en deze te bespreken. Chris heeft daar de ervaringen gedeeld over het gebruik van video bij het vak Logica van de faculteit ICT, ontwikkeld in het kader van het Zuyd Innoveert project MOOCZI.

Hieronder een impressie van Chris van deze middag waarbij hij zijn bevindingen en persoonlijke leermomenten/opmerkingen geeft. Op weblectures.nl kan je een verslag van de hele dag horen/zien en alle commentaren van de zaal lezen: deel 1 (waaronder de presentatie van Chris) en deel 2.

Lees verder

SURF Notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model

componentenDe notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model is een vervolg op de publicatie Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar één geheel (zie het blogbericht hierover).

De persoonlijke en flexibele digitale leeromgeving is opgebouwd uit losse componenten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: uit welke gegevens en functionaliteiten bestaan deze componenten, hoe hangen ze met elkaar samen en welke standaarden zijn nodig om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken? De antwoorden hierop lees je deze notitie.

Bron: SURF

SURF Whitepaper Onderwijs op maat anno 2016

whitepaperoom2016In de whitepaper Onderwijs op maat anno 2016 worden vijf dimensies onderscheiden, van hoe studenten leren en wat ze leren. De dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie.

Twee dimensies hebben betrekking op wat studenten leren, drie op hoe ze leren:

Wat studenten leren:
– inhoudelijke keuzevrijheid
– passend bij hun achtergrond

Hoe studenten leren:
– op hun eigen tijd en plaats en in hun eigen tempo
– op hun eigen niveau
– op hun eigen manier

De mix van dimensies waarvoor wordt gekozen, en de reikwijdte per dimensie, leidt voor iedere instelling tot eigen onderwijs op maat. Onderwijs op maat ziet er niet alleen voor elke student anders uit, maar ook voor elke instelling, opleiding en docent.

whitepaperoom_5-dimensies

 

 

 

SURF heeft een interactieve tool voor Onderwijs op maat beschikbaar gesteld. Vanuit het perspectief van de student de 5 dimensies: inhoudelijke keuzevrijheid, passend bij achtergrond, eigen tijd, plaats, tempo, eigen manier en eigen niveau is deze tool in te vullen. Welke keuze maakt jouw opleiding/faculteit in het aanbieden van onderwijs op maat?

Bron:SURF

Digitaaltoetsbeleid: handreiking en stappenplan #SURF

handreiking-digitaal-toetsbeleid

Uit een inventarisatie van SURF in 2015 blijkt dat nog weinig instellingen beleid ontwikkelen voor digitaal toetsen. Het invoeren van digitaal toetsen blijkt een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Er is een toenemende behoefte aan digitaal toetsen, maar instellingen vragen zich af hoe dit eruit zou moeten zien.

Met deze handreiking helpt SURFnet instellingen op weg om digitaal toetsen met beleid in te voeren.

Bron: SURF

stappenplan-digitaal-toetsbeleid-schrijven

 

Het stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven (pdf) is een verkorte versie van de handreiking. Deze verkorte versie is gemakkelijk bij de hand te houden bij het schrijven aan of het voeren van een gesprek binnen je instelling over digitaaltoetsbeleid. De handreiking bevat meer toelichting, achtergrondinformatie en hulpvragen.

Bron: SURF