De Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing is van essentiële waarde voor onderwijskwaliteit: correcte, volledige en betrouwbare toetsing waarborgt passende beslissingen rond studenten en juiste (eind)beoordeling van studieresultaten.

Het lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd en het lectoraat Toetsen en Beoordelen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben samen een instrument ontwikkeld die opleidinen in staat stelt de regiete nemen bij het analyseren, verbeteren en borgen van toetskwaliteit. De methodiek is toepasbaar binnen hbo- en universitair onderwijs.

Lees verder

Digitaal toetsen is meer dan digitale afname

In het kader van BKE/SKE scholing bij Zuyd vinden een aantal bijeenkomsten over toetsing plaats. Afgelopen maandag kwam in een inspiratiesessie  het onderwerp “Digitaal toetsen” aan de orde. A.h.v. het begrippenkader dat SURF twee jaar geleden heeft samengesteld werd onderstaande toetscyclus onder de loep genomen.

skebke

Eerste en belangrijkste conclusie: digitaal toetsen is méér da de digitale afname. Sterker nog: als het gaat om zaken als kwaliteitsverbetering en efficiëntieverhoging zijn het ontwerpen van toetsen, de analyse en de feedback naar studenten onderwerpen waar veel (meer) te halen valt met digitalisering.

Bij het ontwerpen van toetsen kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de qDNAtool (Zuyd medewerkers kunnen inloggen met hun Zuyd account via SURFConext). In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe deze tool het ontwerpproces ondersteunt:

Ook de door Zuyd gebruikte toetsomgeving QMP biedt verschillende ontwerp- en analysefaciliteiten. Voor het nakijken en feedback geven aan studenten is een tool als Grademark van Turnitin handig (niet beschikbaar binnen Zuyd).

Maar belangrijker misschien nog dan de verschillende tools die ingezet kunnen worden bij het toetsproces is de mogelijkheden die digitalisering biedt om samen te werken. Samenwerken in een team, maar ook samenwerken over de instellingen heen. Een mooi voorbeeld van nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan is het SURFproject AdaPT waarin verschillende medische faculteiten samen een dusdanig grote toetsitembank hebben opgezet dat ze adaptieve toetsen konden gaan aanbieden: studenten krijgen een reeks vragen voorgelegd die naarmate de reeks vordert steeds beter passen bij het vaardigheidsniveau van de student. Zo’n geïndividualiseerde, automatisch samengestelde toets kan op ieder gewenst moment worden afgenomen.

Zie ook het blogbericht: Meer weten over digitaal toetsen?

Meer weten over digitaal toetsen?

toetslokaalNE

Toetslokaal Nieuw Eyckholt Heerlen

Digitaal toetsen houdt meer in dan dat een toets met een toetsapplicatie op de computer wordt afgenomen. Digitaal toetsen heeft ook betrekking op het voor- en natraject van een toetsafname. Toetsen kunnen digitaal worden ontworpen en samengesteld. En toetsen kunnen digitaal worden nagekeken. De resultaten  zijn digitaal te analyseren en te evalueren. Juist voor dit voor- en natraject zijn veel nieuwe tools beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het ontwerpen van (open) vragen, voor het geven van automatische feedback, voor uitgebreide analyse van tentamenvragen, het gerandomiseerd opnemen van vragen in tentamens, het verzamelen van tentamenvragen in toetsbank/vragensets en voor het hergebruiken van vragen en inladen van vragen uit andere tools. Wij zullen hier de komende tijd via deze site meer aandacht aan gaan besteden.

Voor een eerste overzicht verwijzen we naar de site SCORE van de Hogeschool van Amsterdam. Daar staat veel informatie bij elkaar over (digitaal) toetsen, met uitleg en bronnen.

ToetsHvA

Verder kun je ook eens naar DigitaalToetsenSaxiondit bijzonder informatief boek van onze collega’s van Saxion kijken. Het e-book is beschikbaar als pdf of te downloaden als iBook.
(Via Surfspace)

Zie ook onderstaande SURF-publicaties

Uiteraard kan je met vragen of ondersteuning ook bij het I-team terecht, via een reactie onder dit blog of een mail. Didi Joppe zal dan contact met je opnemen.